5.4 Vlieland – Terschelling

​Bestemming Vlieland

 • Volg varend vanaf de Vliestroom (VL) dezelfde route als van Harlingen naar de Noordzee.
 • Vaar vanuit het Zuiderstortemelk (ZS) via de Vliesloot (VS). Pas op voor sterke stroom en hoge zeegang. 

Beschutte route

 • Vanaf de Vliestroom (VL) via het Franse Gaatje, bezuiden de Richel, door de Vlielanderbalg naar de Vliesloot. 
 • Let op: deze route is tij-gebonden. Alleen voor vaartuigen met een geringe diepgang.

Bestemming Terschelling

 • Volg dezelfde route als van Harlingen naar de Noordzee.
 • Ga halverwege de Vliestroom (VL) stuurboord uit via de West Meep (WM) en Noord Meep (NM) naar de relatief smalle Slenk (S). Pas op voor een sterke dwarsstroom. 
 • Houd rekening met de veerboten en blijf aan de stuurboordkant van het vaarwater.

Voor de Slenk gelden de volgende vaaraanwijzing:

 • Houd uw motor stand-by.
 • Ga niet kruisen bij naderend verkeer (veerboot).
 • Luister uit op marifoonkanaal 2 (VTS Terschelling).

Veerboten en charterschepen
Als de veerboot de haven van Terschelling binnenloopt, terwijl u wilt uitvaren, wacht dan even ter hoogte van de veerbootterminal tot de veerboot bij zijn ligplaats is.
Komt u van buiten naar binnen en vertrekt een veerboot of charterschip uit de haven, wacht dan aan de groene zijde van het Schuitengat of vaar de haveningang iets voorbij. Zo blijft u uit de buurt van het schip en in het zicht de schipper. 

Schuitengat
Het Schuitengat (SG) west van de Slenk is gemarkeerd met gele bijzondere betonning en te bevaren door schepen met een geringe diepgang. 

 • Volg varend in de richting van Terschelling de gele sparboeien genaamd ZSG At/m K naar de Slenk (S5). 
 • Pas op bij het invaren en oversteken van het vaarwater Slenk en kruis niet de koers van de veerboten. 
 • Het Schuitengat wordt regelmatig opnieuw betond, omdat het vaak verandert. Betonningswijzigingen van het Schuitengat worden niet meegenomen in de Berichten aan Zeevarenden op www.hydro.nl. De marges van de verplaatsingen zijn namelijk zo klein dat de wijzigingen in de kaart niet goed zichtbaar zijn. 
 • Check daarom de laatste lodingen via www.wadvaarders.nl, www.nautin.nl of de Brandaris.

Volle haven
Waddenhavens kunnen vol zijn in het hoogseizoen. Dan moet u terug- of doorvaren of ankeren op het wad. Neem tijdig contact op met de havenmeester.  De Brandaris meldt in het 2 uurs-bericht of een haven vol is.

 • Anker bij Vlieland niet in de geul tussen jachthaven en veerdam, maar zoek een ankerplaats buiten de geul, of voorbij de veerdam.
 • Goed ankergerei is op het wad onmisbaar. Het anker moet gebruiksklaar zijn en u moet er vlot mee overweg kunnen. Oefen het ankeren.

Zie ook: Wateralmanak 2, Vlieland, Waddenzee.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2016 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer