6.1 Breskens

​Breskens ligt aan de monding van de Westerschelde, aan de zuidoever. De haven ligt voor bijna alle windrichtingen beschut, behalve voor wind uit noordelijke richtingen. De Westerscheldemonding is een zeer druk punt met veel scheepvaartverkeer en veel golfslag.

Komend vanuit (zuid)westelijke richting naar Breskens:

 • Vaar door de Wielingen (‘s nachts zijn de boeien verlicht) tussen de W9 en de wal aan stuurboord (diepte gemiddeld 8 meter).
 • Houd de kardinaalboei Het Veer aan stuurboord en passeer de Veerhaven.
 • Na 0,7 mijl is de ingang van Breskens.
 • Hier geldt het marifoonblokgebied van de Verkeerscentrale Vlissingen, marifoonkanaal 14 (roepnaam: centrale Vlissingen). 
 • Luister goed uit én volg de adviezen van de verkeerscentrale op.
 • Het marifoonkanaal van de jachthaven is 31.
 • Let op: er kan zowel uitgaand als binnenkomend een sterke getijstroom staan.

Komend vanuit zee (noord):

 • Vaar via het Oostgat (OG) en de Sardijngeul (SG) tot de SG-W. Daarna stuurboord uit
 • richting de rode boei W10. Daar hebt u goed overzicht over de Wielingen en het voorzorgsgebied.
 • Steek als het veilig is over richting de groene boei Songa.
 • Vaar vervolgens langs de ARV-VH en de VH 2 naar de haven van Breskens.
 • Houd in de Sardijngeul en het Oostgat goed de stuurboordzijde. De geulen zijn hier en daar smal, waardoor u al snel in het midden van het vaarwater terechtkomt, dus in de route van de scheepvaart.

 • Advies: maak ‘s nachts geen gebruik van de onverlichte Geul van de Walvischstaart (GvW) en Deurloo (DL).

Via de Schaar van de Spijkerplaat (SS) of het Vaarwater langs Hoofdplaat (VH) kunnen jachten verder de Westerschelde op varen. In het Vaarwater langs Hoofdplaat vindt zandoverslag plaats tussen de VH6 en VH14. Zeegaande baggerschepen en binnenvaartschepen liggen hiervoor vaak ten anker in de smalle vaargeul.

 • Let op: recht voor Breskens bij ton VH 2A ligt een ondiepte (Plaat van Breskens).
 • Oversteken naar Vlissingen: doe dit via de aanbevolen oversteekplaats voor recreatievaart, vanaf de gele boei ARV3.

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Breskens.


 

6.1 Breskens

Knooppunt 6.1 Breskens


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2016 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer