6.2 Vlissingen

​Vlissingen heeft twee haveningangen: naar de Koopmanshaven (en achter de keersluis de Vissershaven) en de Buitenhaven.
In de ingang van de Buitenhaven is aan de westkant de Grote Sluis, naar de Binnenhaven en het Kanaal door Walcheren.
Bij Vlissingen geldt het blokgebied van de Verkeerscentrale Vlissingen (VCVL), marifoonblokkanaal 14 (roepnaam: centrale Vlissingen).

 • Luister goed uit en volg de adviezen van de verkeerscentrale op.
 • Voor Vlissingen varen grote en snelle (zee)schepen. Ze maken hoge golven en varen soms dicht langs de havenmond.
 • De recreatievaart mag de betonde vaargeul uitsluitend haaks oversteken. Onderschat de snelheid van grote schepen niet.

Komend vanuit zee (noord):

 • Vaar via het Oostgat (OG) en de Sardijngeul (SG).
 • Let op: deze smalle geul loopt dicht bij het strand en hier is druk verkeer met zeeschepen. •Houd goed uitkijk en kijk regelmatig achterom.
 • Jachten kleiner dan 12 meter moeten in de Sardijngeul en het Oostgat (tussen de parallel van het licht ‘Noorderhoofd’ en de parallel van het licht ‘Leugenaar’) buiten de hoofdvaargeul blijven, waar dit veilig en uitvoerbaar is.
 • Houd rekening met loodsboten die met hoge snelheid de Koopmanshaven in- en uitvaren en veerboten die de Buitenhaven in- en uitvaren.

De Michiel de Ruyterhaven is bereikbaar via de Koopmanshaven en de keersluis.

 • Bij de ingang naar de Michiel de Ruyterhaven ligt een drempel met peilschaal; als twee rode lichten branden op de oostelijke havendam is invaren verboden.
 • Van de Michiel de Ruyterhaven naar de Buitenhaven van Vlissingen en omgekeerd vaart u scherp langs (net buiten) de rode tonnenlijn.
 • Let op: voor zowel de Koopmanshaven als de Buitenhaven staat een sterke stroming.
 • In de Buitenhaven kan een hinderlijke golfslag staan veroorzaakt door het scheepvaartverkeer. Aan de steigers mag u niet afmeren. De 1e en 2e Binnenhaven zijn druk en onrustig door de beroepsvaart. Er is geen gelegenheid om af te meren voor de sluis.

Komend vanuit zee (zuid en west):

 • Het is raadzaam om Vlissingen te naderen via de Wielingen (W), buiten de groene tonnenkant. Van daaruit kunt u bij de boei ARV 3 recht oversteken naar de ingang van de Buitenhaven van Vlissingen. Deze aanbevolen oversteekplaats voor recreatievaart staat op de kaart.

Het voorzorgsgebied van Vlissingen bevat alle hoofdvaarwaters binnen het redegebied van Vlissingen. Het is een druk gebied met veel kruisende vaart. In dit gebied kunnen extra maatregelen voor de scheepvaart worden getroffen, zoals extra sleepboten bij een risicodragend transport.
Ankeren is hier verboden. Bovendien komen er verschillende vaarwateren op uit:

- bij de boei SG-W boei de Sardijngeul;
- bij de Songaboei de Wielingen;
- bij de boei H-SS de Honte en de Schaar van de Spijkerplaat (SS);
- bij de boei ARV-VH het Vaarwater langs Hoofdplaat (VH).

Op de Rede van Vlissingen wisselen zeeschepen van loods. Daarvoor minderen zij vaart en ‘maken zij lij’: dwars op de wind en golven gaan liggen zodat de loods wissel aan de benedenwindse kant kan gebeuren. Het voorzorgsgebied staat op de kaart.

 • Advies: maak ‘s nachts geen gebruik van de onverlichte Geul van de Walvischstaart (GvW) en Deurloo (DL).

Vanuit zee of Vlissingen richting Terneuzen, Hansweert en Antwerpen:

 • De aanbevolen route loopt via de nevenvaargeulen Everingen en Middelgat. Opvarend naar Terneuzen kunt u ook deze route nemen, gecombineerd met de Zuid-Everingen. Of steek direct de Rede van Vlissingen over om via de Schaar van de Spijkerplaat of Vaarwater langs Hoofdplaat uw route te vervolgen.

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Vlissingen.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2016 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer