6.5 Maasmond – Nieuwe Waterweg

​Waar: voor Hoek van Holland ligt het drukste zeegebied van Nederland. Hier komen scheepvaartroutes uit drie richtingen samen.
Jaarlijks varen bijna 40.000 zeeschepen de Nieuwe Waterweg in en uit. De ankergebieden voor de kust zijn druk bezet.

In de haven van Rotterdam geldt naast het Binnenvaartpolitiereglement de Havenverordening Rotterdam. De Rotterdamse havenbekkens zijn niet toegankelijk voor pleziervaart. Kleine schepen zijn op de Nieuwe Waterweg en andere doorgaande vaarwegen gebonden aan regels, zoals:

 • Houd stuurboordwal.
 • Zorg dat de motor gebruiksklaar is, zeilen is toegestaan, laveren niet.
 • Ankeren is verboden.
 • Luister de marifoon uit.

Scheepvaart in het havengebied van Rotterdam wordt begeleid door de verkeersbegeleiding van het Havenbedrijf Rotterdam.
Voor algemene nautische informatie: het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 19 of de verkeercentrales Hoek van Holland en Botlek via kanaal 11.

Van en naar zee
De Maasmond is het aanloopgebied van de haven van Rotterdam. De scheepvaart wordt hier begeleid vanuit de Verkeerscentrale Hoek van Holland (24 uur per dag bezet, bereikbaar op marifoonkanaal 11 voor algemene informatie). Hebt u als recreatievaarder een marifoon aan boord, dan bent u verplicht uit te luisteren.

 • Voor de veiligheid moet recreatievaart in het redegebied via de aanbevolen route de Maasgeul oversteken.
 • Meldt u zich bij het binnenvaren van het voorzorgsgebied, zoals aangegeven op de zeekaart (rode onderbroken lijn) bij de verkeerspost Sector Maasmond op kanaal 3.
 • Komend vanuit het noorden moet u zich melden ter hoogte van de groene boei MN-1. Vanuit het zuiden: ter hoogte van boei MV-boei.
 • Afmelden hoeft niet.
 • Tijdens de oversteek moet u uitluisteren op marifoonkanaal 3.
 • Het voeren van een radarreflector is verplicht.  
 • Advies: kom over de vloed naar binnen en houd de groene tonnen aan stuurboord. Vaar dus niet buiten de tonnen! Er liggen daar kribben.

Uitvarend
Kiest u uitvarend een koers naar het noorden, ga dan gelijk na passage noorderpaddenstoel stuurboord uit. Als u naar het zuiden moet, volg dan eerst een grondkoers van ruim 320° en verleg bij de oversteekplaats uw koers naar het zuiden. Of vraag toestemming om gelijk van de noorderpaddenstoel naar de Maas 1 boei over te steken.

De verantwoordelijkheid voor een goede en veilige vaart berust altijd bij de schipper. De informatie van de verkeerscentrale is slechts een hulpmiddel bij de door u te nemen beslissingen. Indien nodig (bij direct gevaar) kan de verkeersleider aanwijzingen aan de scheepvaart geven, die moeten worden opgevolgd.

Aanbevolen oversteekplaats voor de pleziervaart
De aanbevolen oversteekroute Hoek van Holland voor kleine vaartuigen is begrensd door de volgende coördinaten:

a. 51° 58,7’ N, 003° 55,8’ E
b. 51° 58,4’ N, 003° 56,7’ E, tevens aangegeven met boei MV
c. 52° 01,9’ N, 004° 02,6’ E
d. 52° 02,1’ N, 004° 01,7’ E, tevens aangegeven met boei MN1

In belang van de scheepvaart moet het oversteken van de Maasmond vlot en veilig gebeuren.

Gedragsregels voor het oversteken van de Maasgeul

- Stuurboord houden. Vanuit de noord moet de MN1 aan stuurboord worden gehouden.
- Meld u bij het passeren van deze boeien op marifoonkanaal 3 sector Maasmond. Noem uw scheepsnaam, scheepstype, de vaarrichting en uw positie ten opzichte van de MV of MN1. Blijf tijdens de gehele passage uitluisteren. U hoeft zich niet af te melden.
- Zeeschepen in de Maasgeul kunnen niet of nauwelijks voor u uitwijken. Houd daar rekening mee en blijf ruim vrij van deze schepen. Maak eventueel uw bedoeling tijdig duidelijk via marifoonkanaal 3.
- Het wordt ontraden om de Maasmond onder zeil over te steken. Gebruik motor of zorg er voor dat deze startklaar is.
- Op www.maasvlakte2.com/uploads/oversteekroute.pdf staat een kaartje met de geldende oversteekroute.
- Informatie kunt u krijgen bij Verkeerscentrale Hoek van Holland, de wachtchef verkeersafhandeling (telefoon 010-252 28 01 of marifoonkanaal 11).

Voor de Nieuwe Waterweg geldt

 • Houd stuurboordwal.
 • Vaar niet het Calandkanaal op.
 • Houd de splitsingsdam aan stuurboord.
 • Let op: tussen de groene boeien en de splitsingsdam liggen kribben.

Zie ook: Kaart 1801, Wateralmanak 2, Hoek van Holland, Nieuwe Waterweg.


 

6.5 Maasmond – Nieuwe Waterweg

Knooppunt 6.5 Maasmond – Nieuwe Waterweg


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2016 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer