Pilot app Hollandsch Diep / Dordtsche Kil

De kruising Hollands Diep / Dordtsche Kil wordt door recreatieschippers, binnenvaartschippers en de bestuurlijke omgeving Moerdijk vaak als onveilig ervaren.

Daarom heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen met hen afgesproken. Eén daarvan is het realiseren van een app voor recreatieschippers. ‘Varen doe je Samen!’ is hierbij betrokken, want Dordtsche Kil Kil - Hollandsch Diep is één van de belangrijke knooppunten voor ‘Varen doe je Samen!’. Als deze pilot slaagt is het interessant om te kijken of dit voor andere knooppunten toegepast kan worden.

In twee energieke en inspirerende workshops zijn veel ideeën besproken en geprioriteerd. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om de volgende functionaliteit in de app voor de pilot te realiseren. In de aankomende zes weken wordt de app gebouwd en getest.

De recreatieve schipper krijgt specifieke informatie wat er op de kruising om hem heen gebeurt. In de app wordt de volgende informatie wordt getoond:
•Waterkaart met alle (statische) informatie;
•Route-advies op de kaart op basis van varen-doe-je-samen kaartjes;
•Dynamische situatie – toon alle schepen op kaart met AIS uitgeruste schepen;
•Huidige weersomstandigheden in het gebied (wind en stroming).

Daarnaast wordt op basis van de reis en de locatie van de recreatievaarder berekend welke binnenvaartschepen en zeeschepen de recreant zal ontmoeten. Dit wordt op verschillende manieren getoond; wanneer kom ik een volgend schip tegen en / of wanneer wordt ik ingehaald. Ook wordt bij het kruisen getoond wat de is kortste afstand bij een “ontmoeting”.

Koerswijzer ondersteunt de recreatievaarder in het Moerdijkgebied met behulp van real-time inzicht in waar andere binnenvaart- en zeeschepen zich bevinden. En het weergeven van de eigen positie op een kaart waar ook betonning en andere vaarweg details zijn vermeld. Ook zal getij en stromingsinformatie beschikbaar gemaakt worden, naast informatie over de windverwachting. De recreatievaarder zal bovendien genotificeerd worden van potentieel gevaarlijke situaties waarbij binnenvaart of zeevaart recht op de recreatievaarder afkoerst. Hoe Koerswijzer in samenwerking met de recreatievaart, binnenvaart en vaarwegbeheerder wordt ontwikkeld is te lezen in een speciale blog.

Pilot  - Koerswijzer Moerdijk
Om te testen of het gebruik van de app Koerswijzer een bijdrage levert aan de veiligheid op de kruising Hollandsch Diep en Dordtsche Kil, gaan we de pilot-app van juli tot en met september 2016 met een groep recreanten testen. We zijn op zoek naar 30 ervaren schippers die in de pilot-periode regelmatig in de omgeving van Moerdijk varen òf in de aangegeven periode zeker één of twee keer in of door dit gebied varen maar niet bekend zijn in dit gebied (of er weinig ervaring hebben).

Wat verwachten we van u?
Als pilotdeelnemer gebruikt u Koerswijzer tijdens uw reis (uiteraard op een veilige wijze). U deelt uw ervaringen en onvolkomenheden, bij voorkeur in onze whatsapp-groep. Daarnaast bent u bereid om een  enquête in te vullen zodat wij de pilot kunnen evalueren.

Registreer
Bent u zo’n enthousiaste recreatieschipper, meldt u dan aan op http://www.koerswijzer.eu/register.html. Na uw aanmelding wordt u geïnformeerd wanneer de app beschikbaar is en de pilot van start gaat.


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |