Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wijzigt per 1 januari 2016


Na uitgebreide pilots en onderzoek is de provincie Noord Holland gekomen tot een betere doorstroming van verkeer. Door informatie over wegverkeer en scheepvaart te koppelen bepaalt het Brug Management Systeemsysteem (BMS) het beste moment voor een brugopening. De eerste resultaten zijn volgens de provincie zo goed dat Noord-Holland het bij nog eens 90 bruggen gaat toepassen.

Het BMS is onderdeel van het Beter Benutten MRA-project ‘Blauwe Golf’. Het doel van het project Blauwe Golf is te zorgen voor een betere doorstroming op het water en de weg. Een vaarpadplan voor de Staande Mastschepen past hierin. De provincie Noord-Holland samen met Rijkswaterstaat het initiatief genomen om een vaarpadplan voor de Westelijke Staande Mastroute tussen de A9 en de A44 te ontwikkelen. Dit is gebeurd in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen zoals het Watersportverbond, de HISWA, de ANWB, de chartervaart en de beroepsvaart. Ook de verschillende beheerders zijn bij de uitwerking van het vaarpadplan betrokken. Zie ook ons eerder gepubliceerde nieuwsberichten Westelijke Staande Mastroute Noord Holland pilotvaart en Pilot Blauwe Golf: Staande Mast Route West. Onderstaand kun je via ons Youtube kanaal een informatief filmpje over het project bekijken over het project 'Blauwe Golf'.

Voor de scheepvaart is de doorvaart via de ‘westelijke staande mastroute’ doordeweeks verkort van 9 uur naar 4,5 uur.

Gegevens over brugopeningen zijn real-time beschikbaar voor marktpartijen. De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, andere provincies en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam verzamelen data over wegverkeer, scheepvaart, openbaar vervoer en hulpdiensten. De provincie gebruikt de data voor het BMS. Meer informatie over het project Blauwe Golf is te vinden op  www.noord-holland.nl/blauwegolf

 


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer