CBR annuleert alle examens tot 20 mei, ook reserveringen geannuleerd

Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Exameninstantie CBR heeft, in lijn met de voorgeschreven coronamaatregelen van het kabinet, alle examens tot 20 mei 2020 geannuleerd. Ook alle examens die ná 20 mei gereserveerd staan, zijn geannuleerd om straks ‘een slimme en verantwoorde opstart te kunnen realiseren’.

22.000 examens

Het gaat voor de periode van 29 april tot 20 mei om in totaal ca. 22.000 examens. Dat zijn alle examens die het CBR afneemt, naast de vaarbewijs examens ook tussentijdse toetsen, rijtesten en praktijkexamens voor alle rijbewijscategorieën.

Kosteloos opnieuw inplannen

Om straks een slimme en verantwoorde opstart te realiseren zodra het sein op groen gaat, annuleert CBR ook alle theorie-examens die ná 20 mei gereserveerd staan. Kandidaten kunnen deze straks kosteloos opnieuw inplannen. CBR informeert alle examenkandidaten zo veel als kan persoonlijk over het annuleren van de examens.

Geldigheid (deel)examens verlengd

Vorige week maakte minister van Nieuwenhuizen bekend dat theoriecertificaten en (deel)examens voor professionals die verlopen door de corona maatregelen in ieder geval tot 1 december geldig blijven

Voor de binnenvaart betekent dat: alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren blijven geldig tot uiterlijk 23 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc. Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring, zo laat CBR verder weten. Meer informatie over het proces van medische keuring. De geldigheid van de (deel)examenuitslagen worden verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examenuitslagen, die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020 en nog niet zijn omgezet naar certificaten.

Verantwoorde en slimme opstart

CBR bereidt zich verder voor om zodra dat kan weer aan de slag te gaan. De afgelopen weken is door veel partijen in de mobiliteitsbranche nauw en eendrachtig samengewerkt aan scenario’s en protocollen om de dienstverlening op een slimme en verantwoorde manier te hervatten.

(foto boven: CBR)


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |