Doorvaart Staande Mast Route oost door Amsterdam beperkt door corona

Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Vanaf donderdag 26 maart 2020 worden de bruggen in Amsterdam minder bediend in verband met beperkte inzetmogelijkheden op de bediencentrale. De oostelijke Staande Mast Route door Amsterdam, over de Kostverlorenvaart, zal dan ook alleen de nacht van vrijdag op zaterdag bediend worden. Het gaat om de Kostverlorenvaartroute tussen de Nieuwe Meer en de Oude Houthaven (Oude Houthaven, Westerkanaal, Singelgracht, Kattensloot, Kostverlorenvaart, Schinkel). 

De Westelijke Route, via Haarlem, is wel beschikbaar conform het Staande Mast Route-akkoord Noord- en Zuid-Holland. Hier geldt echter wel verlenging van de winterregiem bedientijden.

Bericht van Waternet aan de Waterkamer:

Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet

  • Dinsdag 7 april 2020 tot nader bericht maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur
  • Dinsdag 7 april 2020 tot nader bericht zaterdag van 00:00 tot 04:00 uur
  • Dinsdag 7 april 2020 tot nader bericht zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur

Waternet heeft, exclusief Oranjesluis en Schellingwoudebrug, voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar te bedienen objecten zoveel als mogelijk in stand te houden. Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken. Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen.

( Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 06-04-2020) 

Kostverlorenvaartroute (Oostelijk deel Staande Mast Route)

De Kostverlorenvaartroute door Amsterdam passeert onder meer de Willemspoort, Wiegbrug, Kinkerbrug, Overtoomsesluis en de Zeilstraat. Deze route is als onderdeel van de Staande Mast Route zowel in gebruik door de beroeps- als de recreatievaart. Check de berichtgeving. 

Westelijke Staande Mast Route

De (westelijke) route door Haarlem is in principe beschikbaar, echter hier geldt een verlenging van de bedientijden van het winterregiem. Informatie over de bruggen in Haarlem zie website Gemeente Haarlem. Check dus altijd je route, voor je gaat varen. #reisvoorbereiding

Let op: Momenteel is de alternatieve staande mastenroute over Haarlem is nog niet bevaarbaar wegens een defect aan de Buitenhuizerbrug. Stremming van de brug blijft tot woensdag 1 april van kracht.

Voor de actuele informatie raadpleeg de website: www.vaarweginformatie.nl.

Voor vertrek, doe een routecheck! Goede, veilige vaart!

Op de foto: De Wiegbrug in de Kostverlorenvaart, een van de gesloten bruggen. Via Wikipedia. 

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |