Feiten mbt cijfers ongevallen op het water

vdjs

De Rotterdamse haven is één van de druktst bevaren wateren in Nederland. Vooral de varieteit aan vaarwegggebruikers is groot; van zeevaart tot recreatievaart. Dit vergt de nodige voorbereiding, voordat je in de haven gaat varen.

In dit verband heeft het Havenbedrijf in samenwerking met vdjs een (voorlichtings)film laten ontwikkelen. Het Havenbedrijf wil hiermee de watersporter bewust maken van zijn kwetsbaarheid, de gevaarlijke situaties en hoe die zijn in te perken.

Daarnaast zal het Havenbedrijf dit jaar strenger optreden tegen schippers van recreatievaartuigen die de Rotterdamse haven aandoen en de regels overtreden. Vorig jaar bleek dat in de Rotterdamse havens een derde van de watersporters zich onvoldoende hield aan de regelgeving (bron: HBR).

“We willen de pret niet bederven maar recreatievaarders moeten zich beter voorbereiden op het varen in een druk gebied als de Rotterdamse haven”, aldus havenmeester Rene de Vries. “Één stuurfout kan desastreuze gevolgen hebben. Onze medewerkers zien dat schippers zich regelmatig vergissen op drukke kruispunten, verboden bekkens in varen en te weinig rekening houden met de passerende zee- en binnenvaartschepen. Dat kan echt niet. De tijd van waarschuwen is voorbij. Bij overtredingen volgt prompt een proces-verbaal.”

Voor meer informatie: havenbedrijf Rotterdam


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer