Mogelijke hinder bij Houtribsluizen OPGEHEVEN

De provincie Noord-Holland voert van april tot en met december 2015 groot onderhoud uit aan de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. De sluis blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk in gebruik. De scheepvaart dient wel rekening te houden met beperkte hinder zoals aangepaste vaarsnelheid, kortdurend oponthoud en korte stremmingen. Vanwege een deurenwissel is de Koopvaardersschutsluis gestremd op 29 en 30 juni.

Groot onderhoud
De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis bestaan uit het vervangen van de elektrotechnische installaties inclusief de bediening van de Burgemeester Visserbrug op afstand, groot onderhoud aan de sluisdeuren, het repareren en conserveren van de kolk en fuikwanden.

Hinder
De scheepvaart dient vanwege het wisselen van sluisdeuren rekening te houden met een stremming van de sluis van maandag 29 juni 05.00 uur t/m dinsdag 30 juni 2015 21.00 uur. Daarnaast ondervindt de scheepvaart vanaf september langduriger hinder. Deze hinder bestaat uit een tweedaagse stremming voor opnieuw een wissel van sluisdeuren, gevolgd door reparaties aan de kolkwanden en het vervangen van het besturingssysteem. Het overgrote deel van de reparatiewerkzaamheden wordt tussen de scheepvaart door verricht. De aard en omvang van deze hinder wordt binnenkort aangekondigd.

Alternatieve vaarroutes
Pleziervaart en kleine beroepsvaart tot 35 meter kan tijdens de stremmingen gebruik maken van de Zeedoksluis in Den Helder. Deze sluis wordt tijdens de komende stremming langer bediend van 06.00 tot 23.00 uur. Voor grotere schepen (max CEMT IV, 86x9,5 meter) is de route via het Noordhollandsch Kanaal en de Zaan beschikbaar.

Meer informatie
Actuele informatie over de alternatieve routes, de bedientijden en de geplande werkzaamheden kunt u raadplegen via www.kvssdenhelder.nl.


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer