Onderhoud op en rondom Krammersluizen tussen augustus 2020 en februari 2022

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat De Klerk Waterbouw uit Werkendam onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Krammersluizen. Het betreft hierbij werkzaamheden aan de remmingwerken, afmeervoorzieningen, de bodembescherming en enkele buiten de vaarweg gelegen objecten.

Tot en met februari 2022

De werkzaamheden worden sinds augustus 2020 gefaseerd uitgevoerd tot en met februari 2022. Enkele remmingwerken zijn momenteel niet beschikbaar. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan lichte hinder voor het vaarwegverkeer ontstaan. Dit zal vooraf gecommuniceerd worden middels Berichten Aan de Scheepvaart en op www.vaarweginformatie.nl.

Stremming

Van 7 t/m 15 november 2020 is er als gevolg van onze werkzaamheden een volledige stremming van de noordelijke duwvaartsluis, hierdoor kan de wachttijd oplopen. Let op als je tot de hoge vaart behoort: schutten via de zuidelijke kolk kan tot een maximale hoogte van 14,15 m. De week daaraan voorafgaand combineert men de werkzaamheden met de bestaande stremming van de vaste onderhoudsaannemer in het kader van ‘Minder Hinder’.

Meer informatie

Heb je vragen / opmerkingen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met: De Klerk Waterbouw via: krammersluizen@deklerkbv.nl of Rijkswaterstaat via: 0800-8002.

(foto boven: Werkzaamheden aan de Krammersluizen - De Klerk Werkendam)


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |