Update: Onderhoud op en rondom Krammersluizen tussen augustus 2020 en februari 2022

publicatie: 13-12-2020

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat De Klerk Waterbouw uit Werkendam onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Krammersluizen. Het betreft hierbij werkzaamheden aan de remmingwerken, afmeervoorzieningen, de bodembescherming en enkele buiten de vaarweg gelegen objecten.

Tot en met februari 2022

De werkzaamheden worden sinds augustus 2020 gefaseerd uitgevoerd tot en met februari 2022. Enkele remmingwerken zijn momenteel niet beschikbaar. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan lichte hinder voor het vaarwegverkeer ontstaan. Dit zal vooraf gecommuniceerd worden middels Berichten Aan de Scheepvaart en op www.vaarweginformatie.nl.

Komende periode 

In de komende periode wordt verder gewerkt aan diverse remmingwerken en starten werkzaamheden op aan enkele (kegel)wachtplaatsen. Tijdens de kerstperiode (vanaf 19 december t/m 3 januari) worden er geen werkzaamhedenuitgevoerd.

Meer informatie

Heb je vragen / opmerkingen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met: De Klerk Waterbouw via: krammersluizen@deklerkbv.nl of Rijkswaterstaat via: 0800-8002.

(foto boven: Werkzaamheden aan de Krammersluizen - De Klerk Werkendam)


 

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
© 2021 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |