Onderzoek Rijkswaterstaat onder de Binnenvaart

Vaart u door de rivieren en havens in de regio Rotterdam? Bereid u dan goed voor. De zee- en binnenvaart maken intensief gebruik van de rivieren en havens in de regio Rotterdam. Van watersporters en recreatievaarders vraagt dit extra alertheid, vooral bij de splitsing van vaarwegen en havenmondingen.

In 2008 is de aanleg van Maasvlakte 2 begonnen. Daardoor is de nautische situatie voor de kust permanent veranderd. Om de veiligheid op het water in het aanloopgebied naar Rotterdam te kunnen blijven garanderen, zijn sinds 2008 maatregelen van kracht. De oversteekroute voor de kleine zeevaart is definitief verlegd. Deze maatregelen zijn aangekondigd via Bekendmakingen aan de Scheepvaart.

Markering landaanwinning
De landaanwinning is vanaf zee duidelijk zichtbaar. Het gebied is rondom gemarkeerd met de boeien MV-A, MV-B, MV, MV-C en MVN. Ten tijde van de aanleg is het verboden om zich zonder vergunning binnen het afgebakende gebied te bevinden. De activiteiten van werkvaartuigen was daarvoor aanleiding. Bovendien is de zeebodem steeds gedurende de aanleg telkens hoger komen te liggen. Hierdoor bestaat het gevaar dat vaartuigen aan de grond lopen.
De oversteekroute is gemarkeerd met de boei MV aan de zuidzijde en de boei MN1 aan de noordzijde van de route.

Gewijzigde oversteekroute
Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is de oversteekroute voor kleine zeevaart verlegd. De nieuwe route ligt meer zeewaarts en is gemarkeerd met lichtboeien. Kleine zeevaart wordt dringend aangeraden voor het oversteken van de Maasmond deze nieuwe route te volgen. In de bekendmaking aan de scheepvaart zijn aanbevelingen voor een veilige oversteek opgenomen, zoals het melden en uitluisteren op marifoonkanaal 3 van radarsector Maasmond.

Bekijk de oversteekroute maasvlakte kleine vaartuigen voor alle informatie die u nodig heeft om uw verblijf of tocht voor te bereiden. Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op de website van het Rotterdams Havenbedrijf.

 


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer