Rijkswaterstaat houdt handhavingsactie op Prinses Margrietkanaal

Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 1 september van 7.00 uur tot 17.00 uur de stormvloedkering Ramspol, zodat de kering beproefd en geïnspecteerd kan worden. Door de werkzaamheden is het noodzakelijk de vaargeul in het Ramsdiep te sluiten, waardoor de scheepvaart is gestremd. Recreatievaart door de Ramsgeul is dan ook niet mogelijk.
 
Tijdens de jaarlijkse testsluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie van het balgdoek uit en wordt de rek van het balgdoek van de drie balgen gemeten. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen.
 
Ramspol
De stormvloedkering Ramspol is één van de vijf stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, wordt de stormvloedkering gesloten, waardoor het achterland beschermd wordt. De stormvloedkering wordt ieder jaar op de eerste dinsdag van september getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem van het water, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer