Stremming Staande Mast Route Alphen aan den Rijn

Naar aanleiding van recente berichtgeving in de media omtrent het aantal ongevallen op het water blijkt maar weer eens het van belang van eenduidige cijfers. Het is gebleken dat er onvoldoende overzicht en inzicht is in de mogelijke oorzaken van ongevallen, om gedragen uitspraken te doen over maatregelen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op het water. Het samenwerkingsverband 'Varen doe je Samen!' zet zich in, door middel van diverse voorlichtingsmiddelen,om deze veiligheid op het water te verbeteren.

De vraag naar deze eenduidigheid in cijfers is mede aanleiding geweest voor 'Varen doe je Samen!' een nadere analyse naar de oorzaken van ongevallen op het water te starten. Er is een analyse gemaakt van het aantal geregistreerde significante scheepsongevallen waarbij recreatievaart betrokken is, op basis van de gegevens uit de SOS database 2004 t/m 2013.  

In reeds eerder gepubliceerd persbericht is een samenvatting van de resultaten weergegeven.

 


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer