Uitnodiging Rijkswaterstaat workshops app voor recreatieschippers

VDJS

Na onderzoek van een dodelijk ongeval op de Den Uylbrug in Zaandam stelt De Onderzoeksraad nadrukkelijk dat de brugbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid en dat die verantwoordelijkheid niet mag worden afgeschoven op de bedienaar. Zaanstad moet de systemen onder meer beter beoordelen op de zogeheten mens-machine interactie en zijn bedienaars beter trainen op alle mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen.

Onderzoekers twijfelen aan de veiligheid van de systemen waarbij tientallen kunstwerken centraal worden bediend. ‘De vraag dient zich aan waar de grens ligt; niet wat technisch mogelijk is, maar wat menselijk nog hanteerbaar is. Bediening blijft immers mensenwerk. In Noord-Holland bestaan plannen om 80 bruggen en sluizen vanuit een locatie op afstand te bedienen. Hiermee wordt een complex systeem in het leven geroepen.

De rijksoverheid wordt aanbevolen de normen en richtlijnen aan te passen, ‘zodat deze de brugbeheerders ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een integrale veiligheidsbenadering, waarbij naast technische aspecten, ook de menselijke factoren (van brugbedienaars en verkeersdeelnemers) voldoende tot hun recht komen'. De Onderzoeksraad lijkt met zijn uitspraak op de lijn van de Arbowet te zitten, waarin is vastgelegd dat per definitie de werkgever en niet de werknemer verantwoordelijk is bij ongevallen tijdens het werk.

Bron: Schuttevaer


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer