Vaarbewijs of watersportcursus

Je moet een Vaarbewijs hebben als je gaat varen met een schip vanaf 15 meter lengte en een vaarsnelheid van 20 km/uur. Ook voor het varen met een waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot korter dan 15 meter die harder kan dan 20 km/u heb je een Vaarbewijs nodig.

Als je een kleinere of langzamere boot bestuurt, volg dan een cursus. ‘Varen doe je samen!’ raadt iedere watersporter sterk aan zich te verdiepen in de theorie en de reglementen.

Er zijn twee niveaus van vaarbewijs:

  • Klein Vaarbewijs I (VBI):
    voor het varen op rivieren, kanalen en meren, inclusief Gouwzee en Randmeren. Maar niet op Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard.
  • Klein Vaarbewijs II (VB2):
    voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard.

Voor het varen op de Noordzee is geen vaarbewijs nodig, wel voor de zeehavens.

Het vaarbewijs is ook nuttig als je een schip vaart waarvoor geen vaarbewijs nodig is. Dan heb je voldoende basiskennis van de reglementen, wetten en veiligheidsmaatregelen. Dat is wel zo veilig. Stichting Vamex (Vaarbewijs- en Marifoonexamens) adviseert daarom altijd een examen Klein Vaarbewijs I te doen, ook als je niet onder de vaarbewijsplicht valt.

Met tal van watersportcursussen kun je je kennis en ervaring bijspijkeren. Zoals ‘Tochtplanning’, ‘Theoretische Kustnavigatie’ of praktijkcursussen als ‘Manoeuvreren op de motor’ of ‘Wadvaren’. De meeste watersportcursussen, voor zowel zeil- als motorboot, volgen het diplomasysteem van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Op cwo.nl vind je een overzicht van cursussen en vaarscholen. Er zijn CWO zeilopleidingen en CWO motorbootopleidingen.

Een jacht mag alleen varen als het wordt bestuurd door een ‘daartoe bekwaam persoon’. Dit staat in het BPR. En er staan nog extra eisen in waaraan deze persoon moet voldoen. Een schipper moet goed in de rondte kunnen kijken en hij moet geluidsseinen kunnen horen. Dit staat in artikel 1.09, lid 3 van het BPR. Het varen met een dichtgebouwde kuip met beslagen ramen is simpelweg verboden. Bekwaamheid en uitzicht rondom zijn dus niet alleen goedbedoelde adviezen, het zijn ook wettelijke bepalingen die voor iedereen gelden. Onafhankelijk van de vaarbewijsplicht.

Veiligheid voor, tijdens en na het varen is behalve een kwestie van kennis ook een zaak van kunde, van ervaring. Van veel doen!

Meer informatie:


 

© 2018 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring