Werkzaamheden Kreekraksluizen 11 t/m 31 mei

De provincie Noord-Holland voert van maandag 18 tot en met vrijdag 29 mei 2015 afrondende werkzaamheden uit aan de Stolperbasculebrug (N248) in de gemeente Schagen. Het verkeer kan hinder ondervinden. Na deze werkzaamheden is het groot onderhoud aan de brug klaar.

Scheepvaart
Op 18 en 19 mei wordt de Stolperbasculebrug niet bediend tussen 20.00 en 22.00 uur. Op de overige werkdagen dient de scheepvaart ter plaatse voorzichtig te passeren.

Meer informatie
Voor informatie over de werkzaamheden zie www.infoN248.nl. Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunnen omwonenden en weggebruikers terecht bij het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200 600 of per mail: infoN248@noord-holland.nl

De Stolperbasculebrug verbindt de oevers van het Noordhollands Kanaal ter hoogte van De Stolpen. De brug is gebouwd in 1936 en heeft gemiddeld eens in de 12 jaar groot onderhoud nodig. Het onderhoud bestond onder andere uit het vervangen van het asfalt van het brugdek, het herstellen van betonschade en schilderwerkzaamheden.


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer