Zin in komend Vaarseizoen!

Ga in het belang van uw veiligheid goed voorbereid het water op. Onderstaand een wijziging bedieningstijden Algerabrug/-sluis, Hollandse IJssel:

HOLLANDSCHE IJSSEL
ALGERABRUG/-SLUIS
Wijziging bedieningstijden

1. Met ingang van 1 april 2015 wordt de Algerabrug/-sluis over de rivier de Hollandsche IJssel ter hoogte van kilometerraai 17.900 gelegen tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, bij aanbod als volgt bediend:

 Algerabrug

Bediening recreatievaart (zeilboten) telkens 20 minuten over het hele uur. Bij aanbod beroepsvaart mogen de wachtende zeilboten meeliften.

NB.
Indien de Stormvloedkering gesloten is, wordt de sluis en de brug dag en nacht bediend, met uitzondering van de ochtend- (6.45 -9.00) en avondspertijden (15.30 -18.30) voor de brug.

* Brugopeningen alleen op afroep indien uiterlijk 4 uur van te voren aangevraagd is bij de bediening van de Algerabrug/-sluis via marifoonkanaal VHF 22 of het telefoonnummer 010 – 450 60 44.

2. Ingeval van een calamiteit op de weg of op het water, of bij bijzondere gebeurtenissen, is afwijking van de hierboven genoemde bedieningstijden mogelijk. Coördinatie hierbij vindt dan plaats tussen de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht (marifoonkanaal VHF 71) en de bediening van de Algerabrug/sluis (marifoonkanaal VHF 22).
                                                                  
3. De bekendmakingen aan de Scheepvaart d.d. 20 augustus 2012, BEK 2012-180 en 2 oktober 2012, BEK 2012-211, worden hiermee ingetrokken voor zover het betreft de daarin genoemde bedieningstijden voor de Algerasluis.

4. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht via het marifoonkanaal VHF-71 en/of telefonisch 0800-023 62 00.


 

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer