ANWB

De ANWB houdt zich van oudsher bezig met waterrecreatie en verkeersveiligheid. Bij verkeersveiligheid leggen we de nadruk vooral op het wegverkeer, maar veiligheid van het waterverkeer is zeker zo belangrijk voor ons. In De Waterkampioen besteden we regelmatig aandacht aan dit onderwerp, en in 2015 is onder de lezers een enquête gehouden over veiligheid. Daaruit blijkt dat het dragen van een reddingvest nog wel verbeterd kan worden. Ook is gebleken dat al veel watersporters (73%) vrijwillig een vaarbewijs hebben gehaald. 15% is hiertoe verplicht vanwege het type boot.

Bijna alle watersporters die op de Nederlandse binnenwateren varen, doen dit met een waterkaart van de ANWB. Ook hebben zij ANWB Almanakken aan boord met vaargegevens, reglementen en veiligheidsaanbevelingen. Bijvoorbeeld over het kiezen van alternatieve routes voor de drukste beroepsvaarwegen. Wij vinden het een goede zaak dat er steeds meer alternatieven komen, en gescheiden sluizen voor beroeps- en recreatievaart.

De ANWB is partner in Waterrecreatie Nederland. Eén van de doelen van Waterrecreatie Nederland is het verbeteren van de veiligheid op het water. Dit krijgt invulling via ‘Varen doe je Samen!’. De ANWB draagt bij door kennis, communicatiemogelijkheden en vrijwilligersuren in te zetten. We stellen bijvoorbeeld kaartmateriaal voor de knooppuntenboekjes beschikbaar om niet. En al vijf ANWB-consuls zetten zich als vrijwilliger in voor ‘Varen doe je Samen!’.

De ANWB is er voorstander van om via informatie en voorlichting zowel beroeps- als recreatievaart te stimuleren om veiliger te varen. Onder meer door de knooppuntenboekjes met vaaraanwijzingen voor gevaarlijke knooppunten, het stimuleren van deelname aan opleidingen, het organiseren van praktijkdagen en het geven van informatie over specifieke veiligheidsaspecten (bijvoorbeeld reddingvesten en passeren van veerponten). Wij raden watersporters aan om een praktische vaaropleiding te volgen als men geen of weinig ervaring heeft. Hiermee vergroten zij ook het vaarplezier!


Meer informatie:
www.anwb.nl


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |