Disclaimer

‘Varen doe je Samen!’ heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd wat inhoud en presentatie betreft. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De bezoeker van deze website en via deze website aangeboden informatie is zelf eindverantwoordelijk voor een veilige vaart. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website en de daarop aangeboden brochures. In alle gevallen wordt verwezen naar de letterlijke tekst van onder meer het Binnenvaartpolitiereglement, het Rijnvaartpolitiereglement, BVA 1972 of de plaatselijk geldende reglementen en meest recente kaarten. ‘Varen doe je Samen!’ sluit aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van informatie op en via deze website uit.

Knooppunten en brochures

De makers hebben de brochures en de overzichten ‘Knooppunten vaarwegen’ zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kunnen er onvolkomenheden voorkomen door tikfouten of door gewijzigde situaties op het water. De gebruiker van de brochures en ‘Knooppunten vaarwegen’ blijft zelf eindverantwoordelijk voor een veilige vaart. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgaven. In alle gevallen wordt verwezen naar de letterlijke tekst van het Binnenvaartpolitiereglement, het Rijnvaartpolitiereglement, BVA 1972 of de plaatselijk geldende reglementen en meest recente kaarten. De Stichting Waterrecreatie Nederland sluit als uitgever van de ‘Knooppunten vaarwegen’ aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van deze uitgaven uit.

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
Alle knooppunten bekijken
Arrow right