Veelgestelde vragen

Vaarbewijs

Wanneer moet je het Klein Vaarbewijs hebben?

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:

  • pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter
  • motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters
  • bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter.

Wanneer heb ik het Klein Vaarbewijs I nodig (KVB1)?

Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Wanneer heb ik het Klein Vaarbewijs II nodig (KVB2)?

Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Voor een KVB2 moet je zowel slagen voor het examen KVB1 als voor het examen KVB2.

Hoe haal ik een vaarbewijs?

Een vaarbewijs haal je door examen te doen bij VAMEX.

Waar kan ik examen vaarbewijs doen?

In Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer en Zwolle.

Hoe kan ik me inschrijven om examen te doen?

Inschrijven voor het examen kan op de website van VAMEX.

Hoe oud moet je zijn om je vaarbewijs te kunnen halen?

Voor het doen van het examen geldt geen minimum leeftijd. Om een vaarbewijs te krijgen moet je minimaal 18 jaar zijn en moet je voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart.

Hoe lang is mijn Klein Vaarbewijs geldig?

Een Klein Vaarbewijs is je hele leven lang geldig. Het is ook het daarbij behorende Internationaal Vaarbewijs, het ICC, dat in veel Europese landen wordt verlangd.

Wanneer weet je of je bent geslaagd voor het examen?

Direct na afloop van het examen krijg je de uitslag.

Wanneer krijg je je vaarbewijs, als je bent geslaagd voor je examen?

Als je geslaagd bent voor je examen kan je je vaarbewijs meteen meenemen, het wordt ter plekke voor je gemaakt. (Je moet wel eerst betalen, dat kan per pin.)

Waar vind ik lesmateriaal of een cursus ter voorbereiding op het examen?

Je kunt je via zelfstudie voorbereiden. Of misschien volg je liever een cursus via internet of via een vaarschool. Dat is vooral een persoonlijke voorkeur. Op de website van VAMEX vind je tips en voorbeeldexamens.Vaarregels

Welke vaarregels gelden er op de Nederlandse binnenwateren?

De vaarregels die gelden op de Nederlandse binnenwateren staan in een aantal reglementen beschreven. Deze vind je hier: Regelgeving op de vaarwegen Op de website van 'Varen doe je Samen!' vind je een uitleg van de verschillende vaarregels, gebruik hiervoor de zoekfunctie.

Wat is de werkingssfeer van het BPR?

Het Binnenvaart Politie Reglement is van toepassing voor de meeste binnenvaarwegen in Nederland. Zie Regelgeving op de vaarwegen voor het toepassingsgebied BPR.

Wat is de werkingssfeer van het RPR?

Het Rijnvaart Politie Reglement is van toepassing voor varen op de Rijn, de Waal, Het Pannerdensch Kanaal en op de Lek. Zie Regelgeving op de vaarwegen voor het toepassingsgebied RPR.Stewards op de sluizen

Waar en wanneer zet Rijkswaterstaat stewards in?

Met Hemelvaart en Pinksteren en tussen 4 juli en 30 augustus zet Rijkswaterstaat stewards in op 9 sluizen. Bekijk hier de locaties. De inzetperiode is onder meer afhankelijk van de vakantiespreiding en werkzaamheden op de sluizen.

Waarom zet Rijkswaterstaat stewards in?

Stewards helpen minder ervaren recreanten om onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passeren. Vaarweggebruikers (met name recreanten) hebben bij Rijkswaterstaat aangegeven dat zichtbare en extra aanwezigheid van Rijkswaterstaat op de sluizen op drukke momenten gewenst is.

De aanwezigheid van stewards draagt bij aan het veiligheidsgevoel en het vaarplezier. Een steward helpt om de vaarweggebruikers vlot, veilig en plezierig de sluis te laten passeren.

Wat doen stewards op de sluis?

De steward fungeert als een verlengstuk van de sluismeester. Hij/zij ondersteunt de recreanten tijdens het passeren van de sluis:

  • geeft instructies van de sluismeester door, bijvoorbeeld over de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk
  • neemt lijnen aan en gooit ze los
  • beantwoordt vragen, deelt foldermateriaal uit, geeft informatie over vaargebied en omgeving van de sluis, en verwijst naar de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002)

Hoe passeer je veilig een sluis?

Het passeren van sluizen vraagt extra aandacht. Zowel beroeps- als recreatieschippers moeten bij een sluis binnen een beperkte ruimte manoeuvreren. Dat vereist oplettendheid en communicatie met elkaar en met de sluismeesters. Het is zaak rekening met elkaar te houden, zodat de sluispassage vlot en veilig verloopt. Meer informatie in het Kenniscentrum: Vlot en veilig door brug en sluis.Ongevallen

Hoe worden ongevallen in de scheepvaart geregistreerd?

In de landelijkescheepsongevallen (SOS) database worden meldingen van scheepvaartongevallen door politie- en inspectiediensten en vaarwegbeheerders geregistreerd. Deze database is bij Rijkswaterstaat in beheer.

Waar kan ik informatie vinden over ongevallen in de recreatievaart?

‘Varen doe je Samen!’ (VDJS) heeft de in de landelijke scheepsongevallendatabase (SOS database) geregistreerde ongevallen waarbij recreatievaart is betrokken onderzocht om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze ongevallen. Nader geanalyseerd zijn de significante scheepvaartongevallen op de Nederlandse binnenwateren met recreatievaart die van 2004 tot en met 2013 in de SOS database zijn geregistreerd. Bekijk het persbericht en de rapportage.Antifouling

Waarom is antifouling milieuonvriendelijk?

Antifouling is verf die ervoor zorgt dat er geen wieren, algen en mosselen aan de onderzijde van een boot kunnen groeien wanneer die in het water ligt. De koperverbinding (biocide) in de verf zorgt hiervoor. De biociden in antifouling werken niet alleen tegen aangroei op het schip, maar belanden ook in het water. Dit is belastend voor het watermilieu. Ook (zelfslijpende) biocidevrije coatings die wel zink bevatten, zijn milieuonvriendelijk. In veel oppervlaktewateren in Nederland zijn de concentraties van de metalen koper en zink hoger dan de wettelijke normen, onder andere door antifouling.

Bestaat er een milieuvriendelijk alternatief voor antifouling?

Ja, maar let op dat er geen zink in zit. Zink is officieel geen antifouling, maar is net als antifouling milieubelastend. Check het etiket op de vermelding van zink(oxide), en let op termen als ‘zelfslijpend’, ‘eroderend’ of ‘polijstend’.

Als uw vaargedrag, ligplaats en vaargebied het toelaten, is harde verf (foul release – of non-stick coating) een alternatief. Deze coating vergemakkelijkt het schoonmaken van de onderkant van het schip zodat die zonder schade kan worden geborsteld. Soms is dat wel een flinke klus die regelmatig tijdens het seizoen herhaald moet worden. Het voordeel van deze harde verf is, dat hij niet elk jaar opnieuw aangebracht hoeft te worden.

Een nieuw alternatief voor verf of coating is een zelfklevende folie met kleine stekeltjes erop (3 mm lang). Schelpen en wat grotere algen kunnen zich daar niet aan vasthouden. De folie is in aanschaf duurder dan antifouling coating, maar doordat hij minimaal 5 jaar meegaat is de prijs vergelijkbaar. De folie moet door een bedrijf aangebracht worden. Er zijn verschillende systemen op de markt. Gebruik de zoekterm ‘antifouling folie’ om een bedrijf te vinden.

Hoe weet ik of de laag antifouling nog werkt en er geen nieuwe op moet smeren?

Bekijk na afloop van het vaarseizoen of het nodig is om een nieuwe laag antifouling aan te brengen. Als je weinig aangroei van de onderkant van je boot af hoefde te halen, kun je uitproberen of de laag nog een jaar mee kan.

Waar vind ik meer informatie over antifouling?

Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/antifouling-tips-voor-milieuvriendelijk-bootonderhoud/
Varen Doe je Samen: http://varendoejesamen.nl/antifouling

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer