Vlot en veilig door brug en sluis

publicatie:
07
-
02
-
2016
Lees hier hoe je vlot en veilig bruggen en sluizen kunt passeren.

Varend door Nederland passeer je veel bruggen en sluizen. Bruggen worden door een brugwachter bediend, bij de brug zelf of met camera’s op afstand. Als je een beweegbare brug nadert, moet je snelheid verminderen en mag je geen andere boten inhalen. Lichten geven aan of, en zo ja hoe, je mag doorvaren, en welke voorrangsregels gelden.

Een brug of sluis passeren

Klik hier voor de meest voorkomende lichten bij bruggen. Met het sein lang-kort-lang kun je om brugbediening vragen.

Als je door een sluis moet, meer dan af bij de wachtsteiger. Zitten in de sluis de trossen vast, doe dan vervolgens de motor uit. Geef de scheepvaart die de kolk uitvaart de ruimte. In en bij sluizen heb je weinig manoeuvreerruimte. Houd rekening met anderen en zorg dat je de regels kent. De lichten bij sluizen betekenen vrijwel hetzelfde als bij bruggen; het sein voor een verzoek om sluisbediening is hetzelfde.

Tips voor het vlot en veilig passeren van een brug of sluis

  • Voorkom hinderlijke golfslag op de wachtplaatsen als je een sluis nadert of uitvaart, of als je een beweegbare brug passeert
  • Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor het afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart samenkomen, vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester anders aangeeft. Dit gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. Voor recreatievaart geldt hier: wacht met invaren totdat de beroepsvaart de trossen vast en schroeven uit heeft. Houd afstand tot grote schepen. Trossen vast? Schroeven uit! De draaiende schroef veroorzaakt golfslag achter het schip. Daardoor kunnen kleinere schepen die de sluis invaren in ongewenste stroming terechtkomen. En kunnen ze niet veilig afmeren. Of zelfs tegen een ander schip of tegen de kade botsen
  • Wachten bij rood en rood/groen licht. Dan is invaart en uitvaart van de sluis verboden
  • Lichten op rood/groen: de sluis gaat spoedig open, het laatste schip komt de sluis uit. Maak je alvast startklaar: losmaken en langzaam richting sluis varen. Zo is voor iedereen de wachttijd korter.
  • Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat je de touwen (landvasten) tijdig kunt laten vieren of aanhalen
  • Vaar vlot door als de brug opengaat. Laat het wegverkeer niet onnodig wachten.

Meer informatie:

Wat zeggen de lichten bij bruggen?

No items found.