Minder slachtoffers op het binnenwater, maar meer ongevallen in 2018

publicatie:
12
-
07
-
2019
Op de kanalen, rivieren en meren die Rijkswaterstaat en anderen in Nederland beheren zijn over 2018 meer scheepsongevallen geregistreerd dan in 2017, maar er waren minder slachtoffers.

Op de kanalen, rivieren en meren die Rijkswaterstaat en anderen in Nederland beheren zijn over 2018 meer scheepsongevallen geregistreerd dan in 2017, maar er waren minder slachtoffers. 

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen steeg in 2018 naar 1.349. Dat zijn 215 ongevallen meer dan het voorgaande jaar. Onder het totaal van 1.349 ongevallen waren er 1.173 niet-ernstige scheepsongevallen (973 in 2017) en 176 ernstige scheepsongevallen, 15 meer dan in 2017. De toename in het aantal ongevallen is te herleiden naar een verbeterde registratie en het lage water op de rivieren als gevolg van langdurige droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Aanmerking ongevallen scheepvaart

Een ongeval wordt als 'ernstig' (significant) aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. 

In 2018 waren er 2 dodelijke slachtoffers te betreuren in 2 van alle geregistreerde scheepsongevallen. Naast de verbeterde registratie, is een deel van de toename in scheepsongevallen te herleiden naar het effect van laagwater op de rivieren na de lange droogte van 2018. Het aantal aanvaringen met infrastructuur (gronding en oevers) op de Gelderse IJssel en de Waal steeg hierdoor.

Samenwerken aan veiligheid

Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, kwam in 2018 uit op 40, in 2017 was dit 32. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40. Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder meer via ‘Varen doe je Samen!’. 

Vaar Melder-app

Rijkswaterstaat laat verder weten dat de Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, een druk jaar achter de rug heeft. Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook andere beheerders zoals provincies en havenbedrijven konden hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. 

Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2018 de Vaar Melder-app verder verbeterd. De Vaar Melder-app is gratis te downloaden voor iOS en Android

(Foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)