Rijkswaterstaat: ‘Te snel varen nummer 1 overtreding in 2021’

publicatie:
17
-
01
-
2022
Varen met een hogere snelheid dan toegestaan staat met stip bovenaan het lijstje van overtredingen door recreatieschippers op de Rijkswateren in 2021. Dat meldt Rijkswaterstaat. Mobiel verkeersleiders – allemaal BOA’s- van Rijkswaterstaat schreven in 2021 137 boetes voor te snel varen met een snelle motorboot.

Varen met een hogere snelheid dan toegestaan staat met stip bovenaan het lijstje van overtredingen door recreatieschippers op de Rijkswateren in 2021. Dat meldt Rijkswaterstaat. Mobiel verkeersleiders – allemaal BOA’s- van Rijkswaterstaat schreven in 2021 137 boetes voor te snel varen met een snelle motorboot.

Top-3 overtredingen 2021
De top drie van overtredingen in 2021, zoals geconstateerd door de mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat, ziet er als volgt uit:

  • Te snel varen door snelle motorboten: 137
  • Geen gebruik dodemansknop: 107
  • Te snel varen klein schip: 75

Andere overtredingen die de mobiel verkeersleiders veel zien: Geen reddingsvest bij staand varen (59), geen vaarbewijs (41) en niet stuurboordswal(rechts) varen (37).

Toename

Opvallend is verder de grote toename van het aantal uitgeschreven boetes: 507 in 2021 tegenover 107 in 2020. Rijkswaterstaat verklaart die toename onder meer door grotere drukte op het water in 2021; steeds meer recreanten zoeken het water op.

Verkeersleiders

‘De mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn de gastheren en -vrouwen op de Rijkswateren. Ze helpen bij nood, begeleiden scheepvaart en handhaven wet- en regelgeving op het water. Ze controleren onder meer op overtredingen die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

De mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), en dus bevoegd om strafrechtelijk op te treden als regels op het water niet worden nageleefd,’ aldus Rijkswaterstaat.

Brochure snelvaren

Op het water geldt voor snelle motorboten een landelijke maximumsnelheid van 20 kilometer per uur, tenzij iets anders is aangegeven. Je kunt de snelheden terugvinden op de borden langs de vaarweg. Te hard varen in gebieden waar dit niet is toegestaan kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Lees de brochure over 'Een veilige snelle vaart' over snelvaren. Bekijk ook de kaart met snelvaargebieden in Nederland, om te weten waar snel varen is toegestaan. 

Goede, veilige vaart!