Geen zorgen over ‘hoogwaterpiek’ van de Rijn

publicatie:
08
-
01
-
2018
Dinsdag 9 januari 2018 bereikt een hoogwaterpiek de Rijn. De waterstand bij Lobith zal naar verwachting oplopen tot ongeveer 14,65 m +NAP (ca. 7.500 m3/s) op dinsdagavond 9 januari 2018.

Dinsdag 9 januari 2018 bereikt een hoogwaterpiek de Rijn. De waterstand bij Lobith zal naar verwachting oplopen tot ongeveer 14,65 m +NAP (ca. 7.500 m3/s) op dinsdagavond 9 januari 2018.

Hoogwaterpiek

Een dergelijke piek is voor Rijkswaterstaat en de waterschappen geen reden voor zorg. “Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor”, zegt Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hij benadrukt dat er geen reden is tot zorg: “Deze verwachte waterstanden kunnen we prima aan.”

Watermanagement

Vanuit het Watermanagement Centrum in Lelystad worden de waterstanden continu in de gaten gehouden. De waterstand van de Rijn bij Lobith is afgelopen zondag opgelopen tot ongeveer 14,00 m +NAP. Dat betekent dat per seconde ruim 6.500 duizend kubieke meter water (6,5 miljoen liter water) ons land in stroomt. De waterstand bij Lobith zal naar verwachting oplopen tot ongeveer 14,65 m +NAP (ca. 7.500 m3/s) op dinsdagavond 9 januari 2018. Ruimte voor de Rivier


Maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier bewijzen nu in de praktijk hun nut. De waterstanden van de Rijn en Rijntakken stijgen minder snel. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt. Van een échte test is volgens van Waveren echter nog geen sprake. Nederland kan twee keer zoveel water aan dan nu binnenstroomt. Stuwen en spuien


Om het rivierwater zo snel mogelijk af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein getrokken. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren onder meer dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen. IJsselmeergebied


Het peil van zowel het Markermeer als het IJsselmeer staat ook nog hoog. Oorzaken zijn de hoge afvoer van de IJssel en de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen weken is gevallen. Daarnaast was het door de harde wind niet altijd mogelijk om water te spuien bij de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer daalt de komende dagen geleidelijk. De afvoer van de Maas is de afgelopen 24 uur gedaald. Die daling zet naar verwachting de komende dagen door. 

Lees ook ons artikel: Waterpeilen en waterstanden op de binnenwateren: waar moet je rekening mee houden?

Goede, veilige vaart!

(Headerfoto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone)