Leestip: Hoe Rijkswaterstaat de vaarwegen weer veilig maakte na hoogwater

publicatie:
09
-
08
-
2021
Het hoge water van juli zorgde er in Limburg, Brabant en Gelderland voor dat de vaarwegen op sommige plekken onveilig en onbevaarbaar waren. Vaarwegmarkering was weggespoeld en grote voorwerpen als koelkasten en bomen dreven op de rivieren. Rijkswaterstaat is daarom druk bezig met het in kaart brengen en oplossen van de problemen. Mobiel Verkeersleider Joost Jansen vertelt er meer over op de website van Rijkswaterstaat:

Het hoge water van juli zorgde er in Limburg, Brabant en Gelderland voor dat de vaarwegen op sommige plekken onveilig en onbevaarbaar waren. Vaarwegmarkering was weggespoeld en grote voorwerpen als koelkasten en bomen dreven op de rivieren. Rijkswaterstaat is daarom druk bezig met het in kaart brengen en oplossen van de problemen. Mobiel Verkeersleider Joost Jansen vertelt er meer over op de website van Rijkswaterstaat:

Joost is Mobiel Verkeersleider en vaart op de Maas en het Julianakanaal. Samen met zijn collega’s is hij verantwoordelijk voor de handhaving en veiligheid op deze vaarwegen. De Maas is gestremd geweest tot woensdag 21 juli 2021 vanwege de onveilige situatie voor vaarverkeer en om de huizen, dijken en nooddijken te beschermen tegen de golfslag die een schip maakt. ‘Als een huis net niet onder water staat en er vaart een schip voorbij, dan kan dat ervoor zorgen dat er een golf naar binnenkomt. Dat is niet gewenst.’

Vaarwegmarkering

"Momenteel monitoren we of de vaarwegmarkering overal nog in orde is’ vertelt Joost. "Deze is namelijk op veel plekken weggespoeld. Als we zien dat de markering ergens niet in goede staat is, geven we dit door aan de markeerdienst die dan weer alles op orde brengt. Dat gebeurt niet in een dag, dus gaat er een bericht uit voor alle scheepvaart dat de markering onbetrouwbaar is."

Afval

Daarnaast drijft er veel afval op de Maas, vertelt Joost. "Takken, bomen, koelkasten, caravans, DIXI’s; je kunt het zo gek niet bedenken of het kwam wel voorbij drijven. Wij brengen dat in kaart en geven het door aan de aannemer die het opruimt. Het meeste afval in de vaargeul en bij onze sluizen en stuwen is wel weg nu, maar een deel daarvan belandt dan ergens in een oever, de uiterwaarden of bij een stuw." Rijkswaterstaat is vrijdag 16 juli al begonnen met kraanschepen rommel uit het water te vissen. De grootste bulk in de vaarweg is ondertussen al opgeruimd. Zo probeerde men te voorkomen dat stuwen en sluizen beschadigen door drijvende troep. 

Rijkswaterstaat overlegt ook met de gemeenten en de natuurbeheerders hoe de oevers en uiterwaarden opgeruimd moeten worden. Tussen de achtergebleven rommel bevindt zich ook afval dat gevaarlijk kan zijn. Er komen verschillende verzoeken binnen om op te gaan ruimen in de oevers en uiterwaarden, maar de oevers zijn nog erg nat en verzadigd. Men kan tot aan de knieën in de modder of zelfs in drijfzand terecht komen. Ook kan men gevaarlijke objecten tegenkomen, denk bijvoorbeeld aan gasflessen omdat complete inboedels van campings in het water zijn terecht gekomen. De terreineigenaren zoals natuurmonumenten, maar ook private partijen staan nu eerst aan lat voor hun eigen terreinen (als dat veilig kan), zo zegt Rijkswaterstaat. Zij zullen zodra dat kan op een veilige manier in ieder geval de grote brokken aan afval verwijderen. Zodra de oevers weer stabiel zijn en de grote brokken aan afval weggehaald zijn, gaan projecten zoals Maascleanup.nl en Schone Maas grote opruimacties organiseren waar vrijwilligers zich voor kunnen aanmelden.

‘Speciaal gevoel’

"Het is een heel speciaal gevoel om hierbij betrokken te zijn", zegt Joost. "Het is mooi om mee te helpen en ervoor te zorgen dat het allemaal weer vrijgegeven kan worden, dat je iets kan doen voor de scheepvaart, dat het weer een veilige vaarweg wordt. Al mijn collega’s hebben ook een drive van: “het maakt even niet zoveel uit hoe lang het duurt. We gaan er gewoon voor met z’n allen en zorgen dat het voor elkaar komt!” Het is heel dankbaar werk."  © Bron en foto: Rijkswaterstaat