Kreekraksluizen gestremd vanaf augustus 2024

publicatie:
06
-
06
-
2024
Tussen 5 augustus en 27 september 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op het Kreekraksluizencomplex. Slechts één kolk zal beschikbaar zijn voor doorvaart.

Vanwege de impact op de scheepvaart heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen een vooraankondiging van de werkzaamheden te doen. Binnenkort zal Rijkswaterstaat meer toelichting geven.

Werkzaamheden

Na een keuring bleek dat de kabels toe zijn aan vervanging. Ook aan de geleideconstructie en in de wanden van de kolk zal worden gewerkt. Door de werkzaamheden zal de oostkolk niet gebruikt kunnen worden. De westkolk blijft wel beschikbaar.

Hinder voor de scheepvaart

Gezien slechts één kolk beschikbaar is, moet er rekening gehouden worden met vertraging. De verwachting is dat het Schelde-Rijnkanaal behoorlijk vol komt te liggen met grote beroepsvaartschepen aan beide kanten van de Kreekraksluizen.

Om de scheepvaart van actuele informatie te voorzien worden Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) geplaatst.

Wachttijden

Vanwege de verwachte wachttijden is het niet toegestaan om in zowel de noordelijke als de zuidelijke voorhaven ligplaats te nemen, anders dan om te worden geschut. Daar waar het nodig is zullen aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen.

In verband met de oplopende wachttijden tijdens de stremmingen dient doorgaande scheepvaart zich zo vroeg mogelijk aan te melden via BICS of IVS post.

Meer informatie

Goede, veilige vaart!

© Foto boven via Wikimedia Commons