Loopsteiger ten noorden van de Kreekraksluis is in ere hersteld

publicatie:
30
-
01
-
2020
De werkzaamheden aan de loopsteiger ten noorden van de Kreekraksluizen zijn gereed. Rijkswaterstaat startte in september aan de herstelwerkzaamheden aan de E-steiger. Op 22 januari werd de steiger door de aannemer opgeleverd.

De werkzaamheden aan de loopsteiger ten noorden van de Kreekraksluizen zijn gereed. Rijkswaterstaat startte in september aan de herstelwerkzaamheden aan de E-steiger. Op 22 januari 2020 werd de steiger door de aannemer opgeleverd.

Officiële ingebruikname

Op maandag 3 februari 2020 komt minister Cora van Nieuwenhuizen de steiger officieel in gebruik nemen. Zij zal dit doen door een binnenvaartschip aan de steiger te leggen. De steiger werd veelgebruikt door de binnenvaart, maar moest in 2017 gesloten worden, omdat de loopbruggen en oplegpunten in slechte staat waren. Daar is nu verandering in gebracht.

Wat is er gedaan?

De ijzeren steunpalen en oplegpunten waarop de loopbrug rust zijn geconserveerd en gereviseerd. Er liggen nieuwe loopbrugdelen en de steiger is voorzien van nieuwe leuningen. De schippers kunnen de wal bereiken door een gerealiseerde oeververbinding. De loopsteiger is voorzien van energiezuinige LED-verlichting en de omroepinstallatie is geactiveerd. De kegelligplaats waar vaartuigen met gevaarlijke stoffen aan kunnen meren is definitief gerealiseerd aan de noordelijke opgang.

Schelde-Rijnkanaal

De Kreekraksluizen zijn essentieel voor de scheepvaart tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Jaarlijks passeren 70.000 schepen de 2 sluizen. Lees meer over het passeren van de Kreekraksluizen in Knooppunt 2.7 Tholen.

Goede, veilige vaart!