Aanhoudende droogte zorgt voor drukte op vaarwegen

publicatie:
11
-
08
-
2022
Het is warm en droog in Nederland, dat zal niemand ontgaan zijn. En niet alleen in Nederland, in heel Europa is het droog. Die aanhoudende droogte zorgt voor extra drukte op de vaarwegen. Hoe dat zit, lees je hieronder:

Het is warm en droog in Nederland, dat zal niemand ontgaan zijn. En niet alleen in Nederland, in heel Europa is het droog. Die aanhoudende droogte zorgt voor extra drukte op de vaarwegen. Hoe dat zit, lees je hieronder:

Minder lading, meer schepen

Als weinig water wordt aangevoerd, zijn rivieren minder diep en wordt de vaargeul smaller. Doordat het waterpeil daalt, kunnen binnenvaartschepen minder lading meenemen. De lading wordt dus over meer schepen verdeeld. Bovendien zoeken door de vakantieperiode en het mooie weer steeds meer recreanten het water op, waardoor het dus extra druk wordt.

Lagere waterstand

Doordat er minder water in de rivieren staat, worden vaarwegen en vaargeulen smaller. Er zijn dus niet alleen meer schepen, ze moeten ook nog allemaal gebruik maken van minder water en hebben dus ook minder ruimte om uit te wijken. Als het nodig is, bijvoorbeeld door drukte, kan Rijkswaterstaat dan een inhaal- en ontmoetingsverbod voor schepen instellen.

Bereid je voor

Veel mensen zoeken met dit mooie weer het water op. Bereid je goed voor als je gaat varen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Lees meer over je plaats op de vaarweg, de betekenis van het blauwe bord en kijk voor de actuele situatie over de droogte en watertekort op de website van Rijkswaterstaat.

Zwemwater

De hoge temperatuur en droogte leiden ook tot verminderde waterkwaliteit. Op veel plaatsen is blauwalg in het water aanwezig, wat voor zwemmers tot jeuk en gezondheidsklachten kan leiden. Wil je gaan zwemmen, kijk dan op Zwemwater.nl of check in de app Zwemwater  hoe het met de waterkwaliteit in jouw vaargebied gesteld is.

Goede, veilige vaart!