Hinder voor scheepvaart vanwege aanhoudende droogte

publicatie:
05
-
07
-
2018
Door de lang aanhoudende droogte en warmte neemt het aantal meldingen van hinder voor de scheepvaart de laatste paar dagen toe. De maand juni was een van de droogste maanden van de afgelopen 100 jaar en ook voor de maand juli wordt voorlopig nog geen grote hoeveelheid neerslag verwacht.

Door de lang aanhoudende droogte en warmte neemt het aantal meldingen van hinder voor de scheepvaart de laatste paar dagen toe. De maand juni was een van de droogste maanden van de afgelopen 100 jaar en ook voor de maand juli wordt voorlopig nog geen grote hoeveelheid neerslag verwacht.

Waterpeilen

Waterschappen nemen extra maatregelen om waterpeilen op niveau te houden en de dijken tegen uitdrogen te beschermen. Ook bescherming tegen het indringen van brak water, vanwege de lage waterstand. Zo plaatst het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tijdelijke waterkering waardoor de doorvaart naar de Vinkeveense Plassen is gestremd. Ook zijn er minder sluisschuttingen bij de Tjerk Hiddesluis te Harlingen vanwege de lage waterstanden. 

Droogtemonitor

Diverse bruggen hebben last van hitte (uitzetten) en moeten gekoeld worden om te kunnen draaien. Ook het waterpeil in de grote rivieren is fors aan het dalen wat op termijn dieptebeperkingen kan opleveren voor de binnenvaart. Momenteel wordt er nog genoeg water aangevoerd via de Rijn en de Maas, zo meldt Rijkswaterstaat. Bij een driegend watertekort of droogte zal de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat worden opgesteld.

Laagwater animatie

In onderstaande animatie laat Rijkswaterstaat zien hoe ze ten tijde van droogte toch voor voldoende water in de rivieren zorgt:

Vaarweginformatie

Deze berichten kunnen leiden tot aanpassingen in de bedieningstijden of stremmingen. Let hier goed op bij je reisvoorbereiding. Check Vaarweginformatie voordat je het water op gaat en houdt de berichtgevingen voor de scheepvaart goed in de gaten. 

Goede, veilige vaart

(Foto: Rijkswaterstaat)