Rijkswaterstaat houdt enquête over doorvaart windparken op zee

publicatie:
12
-
09
-
2019
Rijkswaterstaat doet momenteel middels een enquête onderzoek onder recreatie- en beroepsschippers om de doorvaart in de windparken op de Noordzee te kunnen evalueren.

Rijkswaterstaat doet momenteel middels een enquête onderzoek onder recreatie- en beroepsschippers om de doorvaart in de windparken op de Noordzee te kunnen evalueren. 

Sinds 1 mei 2018 zijn drie windmolenparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. De enquête is onderdeel van een evaluatie over doorvaart in de windparken op de Noordzee en kan bijdragen aan het beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld voor de toekomstige windparken op zee.

Windparken toegankelijk

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) en het windpark Luchterduinen (LUD) zijn toegankelijk onder strikte voorwaarden. Met het toegankelijk maken van deze windmolenparken voor doorvaart, heeft de Nederlandse overheid ingezet op meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Het recht van vrije doorvaart zoals dat geldt op de Noordzee kan hierdoor deels blijven bestaan ook binnen deze parken.

Naar de enquête

Het onderzoek is volgens Rijkswaterstaat nodig om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van doorvaart in de windparken en de bekendheid met regels. Vul de enquête in via de website Noordzeeloket. Het invullen duurt ongeveer 8 minuten.