Informatiebrochure werkzaamheden netaansluiting Windenergiegebied Hollandse Kust

publicatie:
15
-
06
-
2020
Ga je deze zomer varen op de Noordzee? In opdracht van Tennet worden er in de zomer van 2020 werkzaamheden uitgevoerd om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. De werkzaamheden zijn gepland van mei tot en met augustus 2020. Ook volgend jaar zullen er werkzaamheden zijn.

Ga je deze zomer varen op de Noordzee? In opdracht van Tennet worden er in de zomer van 2020 werkzaamheden uitgevoerd om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. De werkzaamheden zijn gepland van mei tot en met augustus 2020. Ook volgend jaar zullen er werkzaamheden zijn.

Hoogspanningskabels

In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. Voor de aanlanding van de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte, wordt onder meer de belangrijke scheepvaartroute Maasmond gekruist.

Zeekabels

Voordat de eerste twee kabels in de zeebodem worden geïnstalleerd, wordt de route van de kabels vrijgemaakt van obstakels. Als de voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan, worden er deze zomer twee van de in totaal vier kabels gelegd en begraven.

Platformen op zee

In totaal komen er twee platformen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te staan. Deze zomer wordt de onderbouw van één platform geplaatst. De onderbouw steekt ongeveer 20 meter uit boven het water, is verkeersgeel, gemarkeerd met obstakelverlichting, voorzien van een misthoorn, radar reflectoren en identificatieborden met de tekst “HZA”. Het gebied van 500 meter rondom de onderbouw is gesloten voor scheepvaartverkeer.

Informatieberichten

Scheepvaartverkeer wordt geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht. Navigatieberichten van de Kustwacht worden uitgezonden op de werkkanalen van het kustwachtcentrum (kanaal 23 en 83) en op de navtex. Luister daarnaast altijd het VHF veiligheids- en oproepkanaal 16 uit! Bij een aantal van de werkzaamheden worden guard vessels ingezet ter bescherming van de uitvoering. Voor alle werkzaamheden geldt: blijf op veilige afstand!

Informatiebrochure

Heb je plannen om in dit gebied te gaan varen? Lees dan zeker de Informatiebrochure werkzaamheden netaansluiting Windenergiegebied Hollandse Kust. Kijk voor meer informatie over het project op: www.netopzee.eu/hollandsekustzuid/

Goede, veilige vaart!

(Foto boven: screenshot cover brochure)