Nieuwe edities zeekaarten 1811 en 1812 verschenen

publicatie:
26
-
03
-
2020
Vanaf 26 maart 2020 zijn de nieuwe edities van de zeekaarten 1811 (Waddenzee Westblad en aangrenzende Noordzeekust) en 1812 (Waddenzee Oostblad en aangrenzende Noordzeekust) geldig. Dat heeft de Dienst der Hydrografie via een Bericht aan Zeevarenden (BaZ) bekend gemaakt.
Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Vanaf 26 maart 2020 zijn de nieuwe edities van de zeekaarten 1811 (Waddenzee Westblad en aangrenzende Noordzeekust) en 1812 (Waddenzee Oostblad en aangrenzende Noordzeekust) geldig. Dat heeft de Dienst der Hydrografie via een Bericht aan Zeevarenden (BaZ) bekend gemaakt.

Hydrografische kaarten

De kaarten van de Hydrografische Dienst zijn de officiële zeekaarten voor de Waddenzee en Noordzeekust. De kaarten bestaan uit een overzicht- en een aantal detailkaarten. De zeekaarten 1811 en 1812 worden zowel door de beroeps- als recreatievaart gebruikt.

Actuele kaarten

Met de introductie van de nieuwe kaarten vervallen de edities van 2019. Overigens brengt de Dienst der Hydrografie alleen nieuwe kaarten uit als daar aanleiding toe is. Op de eigen website meldt Defensie dat de gebruiker de kaarten zelf actueel moet houden met behulp van de wekelijks uitgegeven Berichten aan Zeevarenden (BaZ-berichten)

Vaar jij op de Noordzee of Waddenzee, bereid je dan goed voor en zorg dat je een kaart met actuele informatie aan boord hebt. Lees meer over de kaarten uit de 1800-serie op de website van Defensie.

Goede, veilige vaart!