Wijzigingen in nautisch productaanbod Dienst der Hydrografie

publicatie:
26
-
05
-
2020
De Dienst der Hydrografie maakt diverse nautische producten voor zeevarenden. Zoals zeekaarten en nautische boekwerken. De Dienst wil een aantal wijzigingen doorvoeren in het productaanbod van zeekaarten.

De Dienst der Hydrografie maakt diverse nautische producten voor zeevarenden. Zoals zeekaarten en nautische boekwerken. De Dienst wil een aantal wijzigingen doorvoeren in het productaanbod van zeekaarten.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Kaartatlas 1803 (Westerschelde - Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Gent naar Terneuzen) vervalt.
  • Kaartatlas 1809 (Nieuwe Waterweg, Nieuwe- en Oude Maas, Spui en Noord, Dordtsche Kil, Brielse Meer) vervalt.
  • Beperking dekking kaartatlas 1801 (Noordzeekust, De Panne tot Den Helder). Onder meer het Belgisch gebied vervalt grotendeels.
  • Beperking dekking kaartatlas 1810 (IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal). Onder meer het traject IJmuiden-Amsterdam en de Randmeren vervallen.
  • Beperking dekking kaartatlas 1812 (Waddenzee Oostblad en aangrenzende Noordzeekust). Onder meer het Lauwersmeer en het Duits gebied vervallen grotendeels.

De wijzigingen worden geleidelijk doorgevoerd. Het proces gaat waarschijnlijk 1 tot 2 jaar duren. Definitieve data worden aangekondigd op de website van de Dienst der Hydrografie en in de Berichten aan Zeevarenden.

Waarom brengt de Dienst wijzigingen aan in het productaanbod?

De bestaansreden van de Dienst is om de scheepvaart die vaart onder  de ‘Safety Of Life At Sea (SOLAS)’ richtlijnen te voorzien van nautische producten.  Deze groep is namelijk wettelijk verplicht om die producten te gebruiken. Dat staat zo in het SOLAS-verdrag.

De SOLAS-markt verandert echter. Vroeger waren papieren kaarten leidend. Tegenwoordig moet het grootste deel van de gebruikers elektronische zeekaarten (Electronic Navigation Charts) gebruiken. De papieren kaarten raken dus steeds meer op de achtergrond. Deze digitale ontwikkeling komt de komende jaren nog in een verdere stroomversnelling. En dat vraagt om keuzes. De Dienst moet zich concentreren op de toekomst en gaat daarom de inzet voor papieren kaarten verminderen.

Gevolgen voor papieren zeekaarten

Momenteel is het Nederlands karteergebied gedekt met zogenoemde A0 papieren zeekaarten (voornamelijk in gebruik bij SOLAS-scheepvaart) en voor een deel met de 1800-serie (voornamelijk in gebruik bij non-SOLAS-scheepvaart, onder meer voor recreatie). Hierdoor is er vaak een dubbele papieren dekking.

De Dienst beëindigt de dubbele dekking zoveel mogelijk. Daarnaast beperkt zij de kartering voor gebieden waarvoor zij niet officieel verantwoordelijk is. Uiteraard blijft de Dienst papieren en elektronische nautische producten uitgeven die wettelijk verplicht zijn.

Download flyer herziening productaanbod Dienst der Hydrografie

In deze flyer is te lezen dat de Dienst der Hydrografie wijzigingen wil doorvoeren in het productaanbod van zeekaarten.

Download 'Flyer herziening productaanbod Dienst der Hydrografie'

PDF document | 1 pagina | 45 kB

Publicatie | 14-04-2020


(Op de foto: hydrografisch opnemingsvaartuig, de Hr.Ms. Snellius vaart de haven van Scheveningen binnen (bron: Wikipedia))