Nieuwe uitgave zeekaart 1805 – Oosterschelde, Veerse meer en Grevelingenmeer

publicatie:
23
-
09
-
2021
De Dienst der Hydrografie heeft een nieuwe versie van de zeekaart 1805 – Oosterschelde, Veerse meer en Grevelingenmeer uitgegeven. De vorige versie vervalt hiermee. Dat staat in het Bericht aan Zeevarenden (BAZ) 38.

De Dienst der Hydrografie heeft een nieuwe versie van de zeekaart 1805 – Oosterschelde, Veerse meer en Grevelingenmeer uitgegeven. De vorige versie vervalt hiermee. Dat staat in het Bericht aan Zeevarenden (BAZ) 38.

Betonningswijziging

De aanleiding is een grote betonningswijziging van het vaarwater Keeten, Mastgat, Krammer. In september is de markering van het Keeten, Mastgat en Krammer vanaf de scheidingsboei KT 3-BV 2 en de ton KT 8 nabij Hoek van Ouwerkerk tot aan de Krammersluizen veranderd. De loop van het vaarwater blijft ongewijzigd. Zie voor meer informatie de BAZ-berichten.

Het aanbrengen van wijzigingen op de 1800-serie zeekaart met behulp van Berichten aan Zeevarenden staat uitgelegd in het artikel 'Wat zijn Berichten aan Zeevarenden'. Daarnaast zijn er kaarten te koop van private uitgevers. Die zijn in een aantal gevallen deels gebaseerd op de informatie van de Dienst der Hydrografie onder licentie.

Over de Dienst der Hydrografie

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. En geeft Berichten aan Zeevarenden uit. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

Goede, veilige vaart!