Vernieuwde edities 1800-zeekaarten beschikbaar

publicatie:
03
-
05
-
2024
‍De Dienst der Hydrografie heeft nieuwe edities beschikbaar gesteld voor de zeekaarten 1811 en 1812 (Waddenzee). Eerder dit voorjaar werd de jaarlijkse uitgave van NLTides uitgegeven met voorspellingen voor één kalenderjaar.

De Dienst der Hydrografie maakt diverse nautische producten voor zeevarenden, zoals elektronische en papieren zeekaarten en nautische boekwerken. Deze producten worden regelmatig vernieuwd.

Zeekaarten 1811 en 1812

De zeekaarten 1811 en 1812 zijn vernieuwd. Dit gaat om:

  • 1811 Waddenzee – Westblad en aangrenzende Noordzeekust
  • 1812 Waddenzee – Oostblad en aangrenzende Noordzeekust

Per 1 maart 2024 zijn de papieren kaarten 126, 1457, NL1460 en NL1555 komen te vervallen. Dit betrof gebieden in de Waddenzee. Gezien het grootste deel van de zeevarenden tegenwoordig elektronische zeekaarten gebruikt, beëindigt de Dienst waar mogelijk dubbele dekking van papieren zeekaarten. Met garantie dat de veiligheid voor navigatie blijft en zeevarenden in staat worden gesteld om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

De Dienst stopt niet met het karteren in het Eems- en Waddengebied.  In plaats van de bovengenoemde papieren kaarten kan gebruik worden gemaakt van de zeekaarten 1811 of 1812.

Voor kaart 126, vanuit de Noordzee richting Den Helder, kunnen de zeekaarten 1631 en 1546 worden gebruikt. De zeekaarten zijn te koop bij verschillende verkoopadressen.

Zeekaart van de Waddenzee. Daarop is te zien welke zeekaart nodig is voor welk gebied.

NLTides

Het computerprogramma NLTides biedt digitale informatie over waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust. Dit zijn getijvoorspelling en stroomgegevens voor één kalenderjaar. De huidige versie loopt tot en met 31 december 2024.

NLTides staat gelijk aan de papieren HP33 en bevat meer havens. Wanneer je een geschikte back-up faciliteit hebt, mag NLTides de papieren publicatie vervangen. De NLTides editie 2024 is gratis te downloaden.

Kaartatlas 1810 is nu 1820

In maart maakte de Dienst der Hydrografie bekend dat de kaartatlas 1810 nu de 1820 is. Kaart 1810 vervalt hiermee. De 1820 dekt het IJsselmeer, Markermeer, Noordzeekanaal en IJsseldelta.

Deze nieuwe atlas bevat dus alle bladen, met uitzondering van de Randmeren. Wel reikt de kaart van het Ketelmeer nu verder oostelijk en is er een klein stukje bijgekomen, met ook nieuwe inzetjes van Kampen en de industriehavens van Kampen.

Verder bevat de atlas een dubbelbladige kaart van het IJsselmeer met inzetten van alle aangrenzende havens, plus Lelystad. Een kaart van het Markermeer met inzetten van Hoorn, Volendam, Gouwzee, Marken, Monnickendam en aanloop Oranjesluizen.

Verder is het Noordzeekanaal meegenomen: van IJmuiden tot de Oranjesluizen met detailkaartjes van Het IJ, Zaandam, de Houthaven en natuurlijk IJmuiden, inclusief de nieuwe Zeesluis IJmuiden.

Goede, veilige vaart!