Per 1 mei doorvaart Nederland windparken op Noordzee toegestaan

publicatie:
08
-
03
-
2018
Vanaf 1 mei 2018 zijn twee windparken voor de Nederlandse kust onder voorwaarden toegankelijk voor doorvaart en medegebruik voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia Windpark (PAWP).

Verder kan er gebruik worden gemaakt van een passage als deze is aangelegd, zoals bij het Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Buiten de doorvaartpassage geldt het toegangsverbod en is alleen bestemmingsverkeer toegestaan.

Doorvaart onder voorwaarden

Voor de doorvaart van de windparken zijn acht regels opgesteld. Zo geldt de openstelling bijvoorbeeld alleen voor schepen tot 24 meter en mag er alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gevaren worden. Alle regels zijn na te lezen in de 'gedragscode doorvaart windparken' (pdf) en worden ook in onderstaande video uitgelegd. De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete.        

Gebruik van ruimte

De openstelling van de windparken hangt samen met de drukte op de Noordzee, één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij, zegt Rijkswaterstaat op de website Noordzeeloket.

Windparken

Windparken op zee zijn nu niet toegankelijk voor derden. Maar omdat de windparken veel ruimte innemen op het toch al drukke Nederlandse deel van de Noordzee, is in 2015 besloten om deze regel aan te passen. De Nederlandse overheid zet daarmee in op meervoudig ruimtegebruik zoals doorvaart en medegebruik van windparken, om zo het recht van vrije doorvaart op zee zo veel mogelijk te laten gelden.

Doorvaart en medegebruik

Doorvaart en medegebruik van windparken is daarmee een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie opwekken en is het voor (kleine) scheepvaart mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren.

Lees meer over AIS: Het Automatic Identification System

Goede, veilige vaart!

Foto via Rijkswaterstaat / Sander de Jong