Update vanuit Rijkswaterstaat bedientijden voor enkele objecten

publicatie:
11
-
08
-
2023
Rijkswaterstaat geeft een update over de bedientijden bij een aantal objecten. Op enkele plekken worden de aangepaste bedieningstijden verruimd en sommige beperkingen worden opgeheven.

Deze zomermaanden moet Rijkswaterstaat de bedientijden van een aantal sluizen en bruggen tijdelijk aanpassen vanwege onvoldoende beschikbaar personeel. Rijkswaterstaat kijkt continu naar oplossingen door het schuiven in de roosters en het inhuren en aannemen van extra personeel. Desondanks zijn er ook in augustus en september aanpassingen in de bedientijden noodzakelijk. Door hiervoor te kiezen, kan een schipper tijdig zijn reisplan aanpassen.

Overzicht aangepaste bedientijden

Voor de maanden augustus en september is de volgende aangepaste bedientijd van kracht:

  • Jachtensluis bij de Krammersluizen: Vanaf 01-07-2023 hebben we de dienstverlening op de Krammerjachtensluis kunnen verruimen: deze wordt weer op de normale tijden lokaal bediend (tussen 06.00 - 22.00 uur). Met uitzondering van de dinsdag en donderdag. Deze zijn nog steeds van 10.00 - 18.00 uur.
  • Sluizen van Hansweert: Per 05-08-2023 voeren we een verbetering in bij de dienstverlening bij Hansweert, waardoor de wachttijden van de scheepvaart weer omlaag gaan. We kunnen de beide kolken van de sluis dan weer volcontinu bedienen. Bij de bediening van de bruggen (vanaf dezelfde post) blijft nog een kleine beperking in stand. Deze bedienen we tussen 6.00 - 9.00 uur én tussen 17.00 - 22.00 ééns per uur, in plaats van op aanbod.
  • Oostkolk bij Terneuzen: het is de afgelopen periode niet gelukt om de Oostkolk altijd te bedienen. In augustus en september zal de Oostkolk tussen 22.45 en 6.45 uur gestremd zijn, zodat we deze op de overige uren kunnen bedienen.
  • Bij de Stevinsluis zal vanaf maandag 14 augustus sprake zijn van stremming in de nacht van 22.00 tot 6.00 uur.
  • De bediening van eerder genoemde kleine objecten blijft ongewijzigd. Dit gaat over Grevelingen, Zandkreeksluis en de sluis bij Roompot.

Onverwachte aanpassingen
Ondanks de genomen maatregelen blijft de beschikbaarheid van personeel onder druk staan en kunnen door ziekte of onverwachte gebeurtenissen helaas plotselinge knelpunten in de bediening ontstaan, óók bij andere bruggen en sluizen. Daarbij staat veiligheid voorop en wordt er alles aan gedaan om de gevolgen voor de schippers en recreanten zoveel mogelijk te beperken. Via Vaarweginformatie.nl, BAS-bericht en Varendoejesamen.nl worden eventuele aanpassingen in de bediening gecommuniceerd. Een voorbeeld van een onverwachte aanpassing was de beperkte bediening van de Algerabrug de afgelopen week.

Kijk daarom voor vertrek altijd op www.vaarweginformatie.nl.

Goede, veilige vaart!