Opknapbeurt voor tachtig oude bruggen en tunnels

publicatie:
23
-
01
-
2018
Veel bruggen en tunnels in Nederland stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud toe. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat daarom de komende jaren 80 oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. Houdt dus rekening met stremmingen en zorg voor een goede reisvoorbereiding.

Veel bruggen en tunnels in Nederland stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud toe.  Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat daarom de komende jaren 80 oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. Houdt dus rekening met stremmingen en zorg voor een goede reisvoorbereiding. 

Innovatieve technieken

De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Zo kunnen storingen die files veroorzaken worden voorkomen. De minister wil de bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken.

Aandacht voor onderhoud

De minister heeft eerder deze week met Rijkswaterstaat de aftrap gegeven voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 objecten in het vizier die een opknapbeurt nodig hebben. Uitval en storingen zorgen voor hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de impact hiervan toe. Van Nieuwenhuizen: “Ik wil de files aanpakken. Daarvoor is het nodig dat we meer aandacht hebben voor het onderhoud van de bestaande bruggen en tunnels. Investeren in de bestaande infrastructuur is enorm effectief om de files terug te dringen.”

Grote onderhoudsopgave

Waarom is al het onderhoud aan bruggen, tunnels en wegen nodig? In onderstaande korte video stellen Naomi, Glenn, Aukje en Anna hun vragen. Zij willen weten hoelang de werkzaamheden gaan duren en wat Rijkswaterstaat doet om verkeershinder te beperken. (tekst gaat verder onder de video)

350 miljoen euro per jaar

Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Voor veertig objecten lopen er projecten. Dit jaar neemt de minister een besluit over de volgorde van aanpak van nog eens veertig objecten. Ze wil daarbij scherp gaan kijken naar de eventuele maatschappelijke schade die ontstaat als een brug of tunnel dichtmoet. Dit betekent dat de impact van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering.

Verduurzamen

De minister wil de onderhoudsopgave benutten om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. “We kijken niet alleen naar het verlengen van de levensduur, maar zetten vooral ook in op de toepassing van de nieuwste technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen en de infrastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik.” Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de technologische innovaties veilig en cyber secure zijn. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen de infrastructuur verder verduurzamen, bijvoorbeeld met bruggen en sluizen die energieneutraal gaan opereren en door hergebruik van materialen zoals asfalt.

Regionale aanpak

Met name Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft de komende jaren een flinke onderhoudsopgave. Zo hebben alleen al acht grote bruggen, waaronder de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug groot onderhoud nodig. Hoewel verkeershinder onvermijdelijk is, zal Rijkswaterstaat in overleg met de provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen afspraken maken om de regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het overzicht van geplande werkzaamheden zal op basis van de laatste inzichten steeds worden geactualiseerd. Het meest actuele overzicht is te vinden op rws.nl/bereikbaarzh. Voor de andere regio’s wordt een soortgelijke aanpak ontwikkeld. Een overzicht van de vaarwegstremmingen is te vinden op Vaarweginformatie.nl.  

Foto: Van Brienenoordbrug © https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken