Minister:'100 miljoen euro extra voor onderhoud Nederlandse vaarwegen'

publicatie:
20
-
09
-
2019
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven hebben op Prinsjesdag de eerste plannen bekend gemaakt voor de grote opgave op het gebied van onderhoud en renovatie van de wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel sluizen, bruggen, tunnels en spoorverbindingen gaan al 75 jaar mee en moeten worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken wordt de infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud.

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven hebben op Prinsjesdag de eerste plannen bekend gemaakt voor de grote opgave op het gebied van onderhoud en renovatie van de wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel sluizen, bruggen, tunnels en spoorverbindingen gaan al 75 jaar mee en moeten worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken wordt de infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud.

Impuls sluizen en vaarwegen

Aanvullend op de grote reservering van 2,6 miljard euro voor het onderhoud aan de infrastructuur geeft minister Van Nieuwenhuizen in 2020 met 100 miljoen euro uit het Infrastructuurfonds een flinke impuls aan de Nederlandse vaarwegen. Zo komt er 10 miljoen euro beschikbaar voor verbeteringen aan de aanlegplaatsen van de veerdiensten op de Waddenzee, is er 14,5 miljoen euro voor de aanpak van diverse sluizen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en gaat er 10 miljoen naar het Maas-Waalkanaal, waar onder meer de oude sluis Weurt wordt opgeknapt. De maatregelen zorgen ervoor dat schippers sneller door de sluizen kunnen gaan en er minder oponthoud op de vaarwegen is. 

In onderstaande video worden de plannen voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl toegelicht:

 

 

Extreem weer

Ook in 2020 volgen maatregelen tegen de gevolgen van extreem weer, zoals wateroverlast door hevige regenval, droogte en overstromingsgevaar. Naast de jaarlijkse uitgaven uit het Deltafonds om onder meer onze dijken sterker te maken, is er in 2020 weer circa 10 miljoen euro beschikbaar voor kennisprogramma’s en lokale projecten om klimaatschade te beperken, zoals het onderlopen van stadswijken bij hevige buien. 

Voor meer informatie over Prinsjesdag en overige plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: www.nieuwsienw.nl

(Foto boven: Scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal - https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)