Nieuwe Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen

publicatie:
27
-
01
-
2022
Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 januari 2022 officieel Zeesluis IJmuiden in gebruik genomen. Met een druk op de knop opende de Koning vanuit het Sluis Operatie Centrum (SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld.

Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 januari 2022 officieel Zeesluis IJmuiden in gebruik genomen. Met een druk op de knop opende de Koning vanuit het Sluis Operatie Centrum (SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld.

Daarmee gaf de Koning officieel het eerste schip, Bontrup Amsterdam, toegang tot het Noordzeekanaal. Daar werd het schip welkom geheten door een vloot van schepen, die representatief is voor de nautische dienstverleners en publieke partijen in de haven. Zoals het Loodswezen, Svitzer, Politie, Kustwacht, Koninklijke Marechaussee, Douane, KNRM, De Koperen Ploeg en het Corps van de Vletterlieden. 

De opening van de nieuwe zeesluis was via een livestream te volgen. Bekijk hieronder de opening voor Koning Willem Alexander:100 jaar goed bereikbaar

Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied, de havens van Amsterdam en de Europese achterlandverbindingen de komende 100 jaar goed bereikbaar, zo meldt Rijkswaterstaat. ‘De investering in deze nieuwe maritieme toegang betekent een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid op het hoofdvaarwegennet. De goede bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied via de zeesluis, draagt bij aan belangrijke transities in de havens. Zoals de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie. Deze kunnen zich met de komst van de zeesluis blijven ontwikkelen en uitbreiden, en zo een aandeel leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van de economie en samenleving.’

Getijdeonafhankelijk schutten

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929, die na bijna 100 jaar aan vervanging toe is. Zeesluis IJmuiden is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het is daarmee de grootste zeesluis ter wereld. De diepte van 18 m maakt het voor schepen mogelijk de zeesluis vanaf zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig naar de Amsterdamse Havenregio te varen. Hierdoor zijn de havens 24/7 bereikbaar via de zeetoegang in IJmuiden. Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de scheepvaartafwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening betrouwbaarder.

Aanleg Zeesluis

De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in augustus 2021 afgerond. Een intensieve periode van inventief bouwen, waarbij de ruimte beperkt was. Tijdens de bouw kon scheepvaart via de bestaande kolken het sluizencomplex blijven passeren. Om overlast op de weg te voorkomen werd al het materiaal en materieel over water aangevoerd. Vanwege de beperkte ruimte en de naastliggende sluiskolken is er vooral trillingsarm gebouwd.

Samenwerking

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Aannemersconsortium OpenIJ (BAM-PGGM en VolkerWessels) de zeesluis gebouwd. OpenIJ is de komende 26 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het project is medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie. Meer informatie over de bouw en de werking van de nieuwe Zeesluis IJmuiden is te lezen op de website van Rijkswaterstaat.

Goede, veilige vaart!

© Foto boven: Rijkswaterstaat