Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam

publicatie:
10
-
01
-
2020
Op 6 januari 2020 is de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking getreden. Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen een Havenverordening opstellen.

Op 6 januari 2020 is de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking getreden. Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen een Havenverordening opstellen.  

De nieuwe Havenverordening is volgens de havens duidelijker en zorgt voor eenduidigheid in de regelgeving. Ze vervangt de afzonderlijke exemplaren uit 2012 en 2010. De gemeenteraden van de betrokken havens gingen akkoord met de nieuwe Havenverordening.

Nieuwe havenverordening

De Divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen. De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor de klant, omdat de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe Havenverordening biedt ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Samenvoegen van artikelen

Door artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is het aantal artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling.

Scheepsenergieparagraaf voor alle brandstoffen

Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen, is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. In de huidige verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid. De nieuwe Havenverordening past in het beleid van Amsterdam en Rotterdam om op het operationele vlak zo veel mogelijk samen te werken. Zo gebruiken ze samen HAMIS, het haveninformatiesysteem en presenteren ze binnenkort ook een gezamenlijke kledinglijn voor de operationele medewerkers.

Havenverordening downloaden

De nieuwe Havenverordening is vanaf 6 januari 2020 te downloaden via de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam, de betrokken gemeenten en wetten.overheid.nl. 

Foto boven: © Willem van Kasteren – Port of Rotterdam