Nautische cijfers 2020 haven Rotterdam: een veilig en druk jaar, iets minder schepen

publicatie:
21
-
01
-
2021
“2020 was een heel bijzonder jaar voor de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf. Ook in de haven domineerde Covid-19. De werkdruk nam aanzienlijk toe door de extra corona maatregelen.” Dat zegt het Havenbedrijf in de rapportage van de nautische cijfers 2020.

“2020 was een heel bijzonder jaar voor de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf. Ook in de haven domineerde Covid-19. De werkdruk nam aanzienlijk toe door de extra corona maatregelen.” Dat zegt het Havenbedrijf in de rapportage van de nautische cijfers 2020. 

Door de manschappen moesten veel meer taken opgepakt worden, de continuïteit van het werk kwam echter niet in het geding. In de haven viel in 2020 één ernstig ongeval te betreuren toen een tros brak op een schip. Het aantal scheepsbezoeken van zeeschepen dat Rotterdam bezocht, daalde met vier procent; van 29.491 naar 28.170. “Ik ben trots op mijn collega’s. Onder extreme omstandigheden hebben we de haven draaiende en veilig gehouden”, aldus (rijks)havenmeester René de Vries.

Veiligheid

Zowel de nautische veiligheidsindex voor ongevallen (8) als de safety environmental index voor inspecties (7,8) scoorden hoger dan het streefcijfer 7,5. Vanwege Covid-19 was het aantal inspecties en processen verbaal minder dan normaal, omdat de anderhalve meter afstand ook in de haven zo veel mogelijk werd nageleefd. Het aantal ongevallen (voornamelijk parkeerschades) steeg minimaal, van 113 naar 122. 

Voor de veiligheid en orde op het water worden steeds vaker drones ingezet. Zo schakelt het Havenbedrijf regelmatig het Droneteam Gezamenlijke Brandweer in voor inspecties bij ongevallen en mogelijke morsingen. Ook de Inspectie Leefomgeving & Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert inspecties uit met drones. Bijvoorbeeld om uitstoot te meten en illegale ontgassingen te detecteren.

Vitale sector

De haven is van vitaal belang voor Nederland. Hier arriveren voedsel, medicijnen en uiteenlopende grondstoffen. De Rotterdamse haven moest open blijven toen Nederland in maart ook in de ban van Covid-19 raakte. “We hebben gelijk een aantal maatregelen genomen om de haven 24/7 operationeel te houden. Alle opleidingen zijn tijdelijk stopgezet, we gingen over op een minimumbezetting voor op de vaartuigen en de operationele posten en we werken met zoveel mogelijk dezelfde bemanning. We komen alleen bij elkaar als het nodig is en we respecteren geldende maatregelen als de anderhalve meter afstand daar waar dat mogelijk is”, aldus René de Vries.

Grip 4: samenwerking in corona tijd

Sinds maart geldt voor de Veiligheidsregio Rotterdam GRIP 4. Dat is de hoogste mate van paraatheid. Dat komt alleen voor bij een ramp waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. De divisie Havenmeester is partner van de Veiligheidsregio. Er wordt intensief samengewerkt met de Veiligheidsdirectie, GGD en Gemeente Rotterdam en er is zeer regelmatig contact tussen Havenbedrijf, havenbedrijfsleven en de dienstverleners om de stand van zaken te bespreken en eventuele benodigde acties vast te stellen. 

Ook de PHAR – Port Health Authority Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen kustwacht, GGD, Veiligheidsregio, Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf – speelt een belangrijke rol in deze tijd. De ‘Maritime Declaration of Health’ - de gezondheidsverklaring die de schepen moeten invullen - was voorafgaand aan het uitbreken van Covid-19 slechts een formaliteit. Nu moeten schepen deze verplicht zorgvuldig invullen voordat ze in de haven arriveren. Dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 25.000 e-mails met afgegeven verklaringen. 

René de Vries vindt het een taak van de havenmeester om scheepsbemanning in nood te helpen. Daarom hielp de Rotterdamse haven schepen die elders door Covid-19 waren gestrand. Dankzij die humanitaire aanpak, konden in Rotterdam 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen worden gerepatrieerd. Het maakte Rotterdam extra geliefd onder zeelieden. Divisie Havenmeester De divisie Havenmeester is namens het Rijk en de burgemeester van Rotterdam verantwoordelijk voor de publieke taak: een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Binnen de divisie werken 440 medewerkers, waarvan 380 in de operaties. Het gaat dan om de medewerkers die werken op de patrouillevaartuigen, bij de verkeersplanning en de medewerkers die zorgen voor de afhandeling en de inspectie gevaarlijke stoffen. 

Bron: Port of Rotterdam