Haven Rotterdam: Minder ongelukken, meer schepen in 2017

publicatie:
18
-
01
-
2018
Het Rotterdams Havenbedrijf heeft de cijfers van 2017 opgemaakt. De haven mocht ruim 600 meer schepen ontvangen dan het jaar ervoor. Het aantal ongelukken daalde in 2017.

Het Rotterdams Havenbedrijf heeft de cijfers van 2017 opgemaakt. De haven mocht ruim 600 meer schepen ontvangen dan het jaar ervoor. Het aantal ongelukken daalde in 2017.

29.646 schepen

In 2017 arriveerden 29.646 schepen in de Rotterdamse haven. Dat zijn er ruim 600 meer dan in het jaar daarvoor (29.022 zeeschepen). Het aantal ongelukken daalde van 159 naar 129. Daarbij viel één ‘ernstig ongeluk’ te betreuren. Het ging om een incident met een binnenvaartschip dat stuurloos werd omdat het met zijn roer over een krib was gevaren. Volgens (rijks)havenmeester René de Vries heeft de afname van het aantal kleine ongelukken te maken met de investeringen die het Havenbedrijf de laatste jaren heeft gedaan in de infrastructuur. “Dankzij de nieuwe boeienconfiguraties en aanlegpalen waren er aanzienlijk minder kleine paal-schip botsingen en raakten minder duwbakken bij slecht weer op drift.”

Inspecties

Het afgelopen jaar zette de trend van efficiëntere inspecties onverminderd door. De afgelopen vijf jaar daalde daardoor het aantal inspecties van 11.000 naar circa 8.500. Zo zijn in 2017 de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf voor het eerst gezamenlijk de recreatievaart gaan inspecteren.

Autonoom varen


In 2017 nam het Havenbedrijf voor het eerst deel aan een proef met autonoom varen. De havenmeester verwacht over de middellange termijn dat de haven hier nadrukkelijk mee te maken krijgt en bereidt het verkeersbegeleidingssysteem voor door standaardisatie. In 2018 gaat het Havenbedrijf verder deelnemen aan proeven om autonoom varen en vliegen ook structureel in te zetten voor de eigen bedrijfsvoering.

LNG in Rotterdamse haven


Het Havenbedrijf stimuleert de transitie van stookolie naar LNG (Liquid Natural Gas) als brandstof voor de scheepvaart. De afgelopen jaren heeft het Havenbedrijf de systemen en het personeel al voorbereid op de komst van LNG aangedreven schepen. In 2017 is de Cardissa als eerste LNG bunkerschip binnen Rotterdam operationeel geworden. De wet en regelgeving is verder aangescherpt om het bunkeren van vloeibaar aardgas soepel te laten verlopen. “We verwachten dat in 2020 het bunkeren van LNG gemeengoed is in de Rotterdamse haven”, aldus René de Vries. 

Lees het complete verslag op de website van de Port of Rotterdam.