Nautische jaarcijfers Haven Rotterdam: Veilig jaar, zorgen om passagiersvaart

publicatie:
17
-
01
-
2020
Het jaar 2019 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. Het afgelopen jaar arriveerden er bijna net zoveel zeeschepen als in 2018; 29.491 tegen 29.476 vorig jaar. Het aantal ongevallen bleef ook nagenoeg hetzelfde; 113 tegen 112, voornamelijk ‘parkeerschade’. Deze week presenteerde het Rotterdamse Havenbedrijf de nautische jaarcijfers van 2019

Het jaar 2019 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. Het afgelopen jaar arriveerden er bijna net zoveel zeeschepen als in 2018; 29.491 tegen 29.476 vorig jaar. Het aantal ongevallen bleef ook nagenoeg hetzelfde; 113 tegen 112, voornamelijk ‘parkeerschade’. Deze week presenteerde het Rotterdamse Havenbedrijf de nautische jaarcijfers van 2019. 

Doordat er één zeer ernstig ongeluk viel te betreuren, was de NSI (Nautical Safety Index) – een weerspiegeling van de nautische veiligheid - iets onder de norm (6,56 ipv 7). Dat kwam door een aanvaring tussen een RHIB en een sloep met een dodelijk slachtoffer. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was passagiersvaart betrokken, evenals bij tien procent van alle ongevallen.

Passagiersvaart

Havenmeester René de Vries is duidelijk over de prominente rol van de passagiersvaart in het aantal incidenten: “Dat is veel te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. We hebben het toezicht aanzienlijk verhoogd, maar het blijft een zéér kwetsbare groep. Zo zijn we in gesprek met het ministerie over aanvullende maatregelen. Er moet wat gebeuren”, aldus havenmeester De Vries vandaag – donderdag 16 januari – op zijn kantoor in het World Port Center tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers waarbij hij terugkeek op het afgelopen jaar en vooruitblikte op 2020.

Amsterdam

Onder de aanvoering van de havens van Rotterdam en Amsterdam hebben voor het eerst elf zeehavens dezelfde Havenverordening ontwikkeld. De havenbedrijven werken op meer gebieden samen. Zo gebruiken ze al hetzelfde haven management- en informatiesysteem: HaMIS.

Digitalisering

De havenmeester bereidt zich ook voor op de kansen die digitalisering van de haven biedt. Zo is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam bij incidenten reeds gebruik gemaakt van drones. Ook werden nieuwe tests gedaan met een floating lab om te onderzoeken wat er nodig is om autonome scheepvaart in de haven mogelijk te maken.

© foto boven: Port of Rotterdam