Rijkswaterstaat verlegt route op Westerschelde

publicatie:
30
-
07
-
2020
Op vrijdag 24 juli 2020 heeft Rijkswaterstaat op de Westerschelde de markeringen voor de scheepvaart tussen Ellewoutsdijk en Baarland verlegd. Door het getij en de stroming is een nevenvaargeul in de loop der jaren zo ver opgeschoven dat de binnenvaart, recreatie en kleinere zeeschepen bijna een haakse bocht moeten maken om niet vast te lopen.

Op vrijdag 24 juli 2020 heeft Rijkswaterstaat op de Westerschelde de markeringen voor de scheepvaart tussen Ellewoutsdijk en Baarland verlegd. Door het getij en de stroming is een nevenvaargeul in de loop der jaren zo ver opgeschoven dat de binnenvaart, recreatie en kleinere zeeschepen bijna een haakse bocht moeten maken om niet vast te lopen.

Verleggen boeien

Nabij de huidige vaargeul is een nieuwe natuurlijke vaarroute ontstaan. 2 markeringsschepen van Rijkswaterstaat verlegden de route: 16 boeien werden uit het water gehaald en 14 verplaatste boeien geven de nieuwe route van de vaargeul aan.

Baggeren vaargeulen

De Westerschelde heeft meerdere vaargeulen. Grote zeeschepen op weg naar Vlissingen, Gent, Terneuzen, Antwerpen of de Noordzee maken gebruik van de hoofdvaargeul. Deze geul wordt constant gebaggerd om de juiste vaardiepte in stand te houden. De kleinere nevengeulen worden niet gebaggerd en daar is de natuur bepalend voor de diepte en vorm.

Afstemming verplaatsen route

Rijkswaterstaat verlegt regelmatig vaarwegmarkeringen als een nevengeul een stukje is opgeschoven. Voor het uitzetten van de nieuwe geul houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuur in de Westerschelde en stemt hij de plannen af met de binnenvaart, de recreatiesector, het loodswezen en de Vlaams-Nederlandse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit die uiteindelijk de toestemming geeft voor verplaatsen van de route. 

Ga je varen in dit gebied? Bekijk dan zeker de Knooppuntinformatie voor de Deltawateren

Goede, veilige vaart!

(Bron en foto's: Rijkswaterstaat)