Hoge waterpeilen bij diverse waterschappen

publicatie:
16
-
01
-
2023
Medewerkers van de Nederlandse waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Indien nodig worden er door een waterschap aanvullende maatregelen genomen om plaatselijke wateroverlast te voorkomen.

Verschillende waterschappen laten de gemalen op volle toeren draaien om het water weg te pompen, naar de grotere rivieren en uiteindelijk de Noordzee en plaatselijke overstromingen te voorkomen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij waterschap Brabantse Delta, waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap van Delfland. Wetterskip Fryslan zet het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân).

Water vasthouden

Waterschappen, in vooral hoog Nederland, proberen de neerslag in hun gebied juist vast te houden, naast het voorkomen van wateroverlast. Water wordt opgeslagen in grote waterbergingen. Dat doen ze om wateroverlast in lagere gebieden te voorkomen en water vast te houden voor drogere periodes. Bijvoorbeeld in Twente bij waterschap Vechtstromen.

Rijkswaterstaat: hoger peil Maas en Rijn

Ook het peil in de grotere rivieren de Maas en de Rijn zijn hoger dan normaal. Bij de verwachte waterstanden zullen de uiterwaarden onderlopen. Meer informatie over de waterpeilen in de grote rivieren is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Benieuwd of er ook hoog water is in jouw omgeving en wat jouw waterschap doet om wateroverlast te voorkomen? Een overzicht met de websites van alle waterschappen staat op waterschappen.nl.

Bron artikel: Unie van Waterschappen - Foto boven: Peilschaal bij de spoorbrug Gouda - S.J. de Waard via Wikipedia.