Waterpeilen en waterstanden op de binnenwateren: waar moet je rekening mee houden?

publicatie:
17
-
11
-
2023
Als je veilig wilt varen is het bij de navigatie belangrijk om de diepte te weten van het vaarwater. De dieptes staan aangegeven op de vaarkaart, maar door allerlei omstandigheden zal de werkelijke diepte steeds veranderen.

Wat is het waterpeil?

De waterstanden in Nederland worden bepaald door de aan- en afvoer van water door rivieren, beken en door neerslag of droogte. De vaarwegbeheerders, met name Rijkswaterstaat en de Waterschappen, streven naar een vast waterpeil. Het zogenoemde streefpeil per gebied.

Er wordt een zomerpeil en winterpeil gehanteerd. Het zomerpeil is hoger, omdat door droogte het water juist moet worden vastgehouden. Zo blijft er ook in tijden van droge zomers voldoende zoetwater beschikbaar.

In tegenstelling tot de zomer ligt het winterpeil een stuk lager. Wintermaanden zijn natter en komt er smeltwater ons land binnen via de Rijn en de Maas. Door het waterpeil laag te houden kan het water beter worden opgevangen en sneller worden afgevoerd.

Waar vind ik de actuele waterstand?

Voor vaarweggebruikers is het verstandig om bij de reisvoorbereiding afwijkingen in de waterstand op te zoeken. Juist als je gewend bent aan het zomerpeil en gaat varen wanneer het winterpeil wordt aangehouden. Dit kan al snel enkele decimeters schelen.

Rijkswaterstaat meet nauwgezet de waterstanden en houdt deze bij. De actuele waterstanden zijn te bekijken via Waterinfo.

De stippen op de kaart geven meetlocaties aan. De kleur van de stip weerspiegelt hoe hoog of laag de waterhoogte staat. Elke stip is aanklikbaar en zijn voorzien van meer details, zoals een grafisch overzicht van de waterstanden de afgelopen twee dagen. Enkele locaties voorspellen tot 2 dagen vooruit. Ga je morgen het water op? Kijk dan ook even naar de verwachtingen van de waterstand, linksonder op de kaart.

Voor de nautische experts en beroepsvaarders (die van gedetailleerde data houden) is het interessant om onder het kopje ‘expert’ te kijken voor specifieke informatie. 

Lees je liever de actuele informatie? Dan is de website waterpeilen.nl een goed alternatief. Wil je in contact komen met jouw waterschap? Kijk dan op de pagina van de Unie van Waterschappen.

Goede, veilige vaart!