Ongevalcijfers scheepvaart 2019: minder scheepsongevallen, meer slachtoffers

publicatie:
27
-
07
-
2020
Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn over 2019 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2018. Helaas waren er in 2019 meer slachtoffers te betreuren, waarvan 5 dodelijke slachtoffers. Dat meldt Rijkswaterstaat in de rapportage ongevalcijfers 2019.

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn over 2019 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2018. Helaas waren er in 2019 meer slachtoffers te betreuren, waarvan 5 dodelijke slachtoffers. Dat meldt Rijkswaterstaat in de rapportage ongevalcijfers 2019.

Geregistreerde scheepsongevallen

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 niet-ernstige scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2017.

Ernstige ongevallen

Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. In 2019 waren er 5 dodelijke slachtoffers te betreuren in 5 van alle geregistreerde scheepsongevallen. Drie van deze ongevallen waren eenzijdig met recreanten, 1 ongeval betrof een aanvaring tussen een rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) en een motorsloep en er was een ongeval waar een vrachtschip zonk tijdens een zuidwesterstorm met windkracht 9-10 Beaufort.


Meer scheepsongevallen op de Noordzee

In 2019 zijn er meer zeer ernstige scheepsongevallen (5 stuks) geregistreerd op het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (1 ongeval in 2018 en 2 ongevallen in 2017). Er is geen duidelijke verklaring voor dit hogere aantal gevonden. Daarentegen is er een lager aantal ernstige scheepsongevallen geregistreerd.Het totaal aantal geregistreerde ongevallen volgt de trend van de afgelopen jaren. De 5 zeer ernstige scheepsongevallen in 2019 betreffen verschillende soorten scheepsongevallen met verschillende oorzaken. De geregistreerde zeer ernstige scheepsongevallen in 2019, zoals de ramp met de MSC Zoe) hebben voor aanzienlijke gevolgschades gezorgd. Er heeft grote milieuvervuiling plaatsgevonden, 3 schepen zijn verloren gegaan en de ongevallen hebben 3 dodelijke slachtoffers veroorzaakt.

Vaar Melder-app

De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft weer meer gebruikers dan het voorgaande jaar en waardevolle meldingen van vaarweggebruikers blijven binnenkomen, aldus Rijkswaterstaat. Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook andere beheerders, zoals provincies en havenbedrijven, konden hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2019 de Vaar Melder-app verder nog iets aangepast en de categorie schade toegevoegd. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS en Android

© foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jeroen Mies