Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk!

publicatie:
19
-
03
-
2024
Een marifoon is niet verplicht aan boord van een klein schip, maar wordt wel aangeraden. Hoe zit dat? We leggen in dit artikel marifoongebruik uit.

Wat is een marifoon?

Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor communicatie op het water. Via de marifoon leg je contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten of de kustwacht. Zowel op zee als op binnenwater.

Wanneer mag ik een marifoon gebruiken?

Om een marifoon te gebruiken heb je een bedieningscertificaat nodig. Om op de binnenwateren met een marifoon te kunnen varen heb je alleen het basiscertificaat marifonie nodig.  Het certificaat kun je behalen door een theorie-examen af te leggen bij het CBR.

Zodra je het examen met succes hebt behaald kun je jouw certificaat (ofwel pas) aanvragen. Tot 1 juli 2024 doe je dit bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Vanaf 1 juli 2024 doe je dit direct bij het CBR zelf.

Moet ik mijn marifoon laten registreren?

Wanneer je een boot met marifoon hebt moet je deze registeren bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Door je maritieme zendapparatuur te registreren ontvang je jouw ATIS-code (je radioroepnaam).

In het register kun je ook wijzigingen doorgeven, zoals bij overname of verkoop van je boot.

Welk kanaal moet ik uitluisteren?

In principe luister je op de binnenwateren (inclusief IJsselmeer en Wadden) kanaal 10 uit. Op de kustwateren luister je kanaal 16 uit.

Soms vaar je op een traject waar een verkeerspost een stuk van de vaarweg voor zijn rekening neemt. Dit heet ook wel een blokgebied of sector. In dit gebied geldt een eigen marifoonkanaal, ook wel het blokkanaal genoemd. Een blokkanaal wordt aangegeven op de waterkaart, in de Wateralmanak en op de VHF-borden langs de oevers. Overschakelen naar dit kanaal is verplicht.

Wanneer je het blokgebied verlaat, schakel je weer over op kanaal 10, of indien aangegeven, een volgend blokkanaal.

Let op: Het kan zijn dat een brug of sluis binnen een blokgebied een eigen marifoonkanaal heeft.

Moet ik antwoorden wanneer ik word opgeroepen?

Ja, wanneer je door een schip of een blokkanaal wordt opgeroepen ben je verplicht te antwoorden en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de veiligheid van de scheepvaart.

Hoe voer ik een gesprek via de marifoon?

Het is van belang dat je de juiste gespreksdiscipline hanteert bij het gebruik van je marifoon.

 • Roep de naam van degene die je op wilt roepen. Dit doe je maximaal 3 keer.
 • Zeg dan wie jij bent. HIER IS…  (eventueel roepnaam erbij, bijvoorbeeld PI1234) Sluit je oproep af met OVER.
 • Het antwoord luidt NAAM van OPROEPENDE.
 • Naam opgeroepene HIER DE… Zegt u het maar.
 • Voer het gesprek, sluit steeds af met OVER.
 • Bij einde gesprek zeg je UIT.

Voorbeeld:

 • Havendienst Hoorn.
 • Hier zeiljacht STERN, over.
 • Stern, hier havendienst Hoorn, over.
 • Ik kom zo de haven invaren en zoek een ligplaats, ik meet 12 meter, over.
 • Dat kan, u kunt …. gaan liggen, over.
 • Oké, bedankt, uit.

Voer alleen relevante gesprekken op de daarvoor bestemde kanalen. Voor privégesprekken kun je de kanalen 72 en 77 gebruiken. Houd verder de zendtoets niet langer ingedrukt dan nodig. Zou houd je de ether vrij.

Wanneer gebruik ik ‘Mayday’?

Wanneer jouw schip en bemanning in ernstig en dreigend gevaar komen, mag je het noodsein ‘Mayday’ gebruiken. Een juiste positiemelding is hierbij van belang.

Hoe vermeld ik mijn positie via de marifoon?

Bij een juiste positiemelding gebruik je de vier W’s:

 • Wie ben je (scheepsnaam).
 • Wat ben je (type schip, zoals motor- of zeiljacht).
 • Waar ben je (vermeld een duidelijke positie).
 • Waarheen vaar je (richting welk vaarwater/ haven).

Voorbeeld:

Als je een ander schip aan wilt roepen, kun je de naam van het schip gebruiken als je die weet (wellicht via de AIS), anders kun je het schip en zijn positie omschrijven. (Blauw zeiljacht voor haveningang Hoorn)

Meer informatie

Wil je graag meer weten over marifoongebruik? Er zijn genoeg plekken waar je meer informatie kunt vinden, zoals het CBR en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Verder maakte Varen doe je Samen! in 2017 in samenwerking met het RDI (destijds Agentschap Telecom) de brochure communicatie op het water. Ook kun je het filmpje over onderlinge communicatie bekijken.

Voor een uitgebreidere uitleg kun je onze twee VDJS! Webinars over marifoongebruik bekijken: Marifoongebruik: Tips, regels en afspraken en Marifoongebruik in de praktijk.

Goede veilige vaart!